BYGG

Lager betong med bakterier – gir store reduksjoner i CO₂-utslipp

Universitetet i Oslo vil erstatte tradisjonell sementproduksjon med bakterier og urea. Armeringen kan stamme fra skogen, og en helt ny industri vil vokse frem.

Anja Røyne fra fysisk institutt, Universitetet i Oslo, illustrerer hvordan den bakteriebaserte sementen binder sammen sand og småstein til betong, nesten uten klimagassutslipp.
Anja Røyne fra fysisk institutt, Universitetet i Oslo, illustrerer hvordan den bakteriebaserte sementen binder sammen sand og småstein til betong, nesten uten klimagassutslipp. Foto: Joachim Seehusen

CO₂-verstingen betong går en lysere klimafremtid i møte. Forskere nærmer seg sement laget ved hjelp av bakterier. Det vil kunne redusere det globale oppvarmingspotensialet forbundet med betongproduksjon med opptil 80 prosent.

Les mer om: