Lagde 100 enheter i forskningslab – fikk bestilling på 5,2 millioner testsett for koronavirus

Sent på kvelden fredag 20. mars fikk professor Magnar Bjørås ved Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM) på NTNU en fortvilet forespørsel fra kolleger ved St. Olavs hospital: Det er krise, nå har vi kun testsett for ytterligere én uke. Vi er i ferd med å gå tomme. Kan du hjelpe?

Lagde 100 enheter i forskningslab – fikk bestilling på 5,2 millioner testsett for koronavirus
Sulalit Bandyopadhyay sjekker om alt forølper som det skal. Om få dager kan han ta nytt og større utstyr i bruk, og NTNU tar steget fra kun å være forskningsbasert universitet til også å bli industriell masseprodusent av testsett. Joachim Seehusen

Det dreide seg om testsett for koronaviruset, eller SARS-CoV-2 som er det korrekte navnet.