– Lærerne må lede mer

– Lærerne må lede mer
UTVALG: Papirarbeid stjeler tid fra det lærerne egentlig skal gjøre. Bilde: Scanpix

Det er hovedkonklusjonen fra tidsbruksutvalget, som tirsdag presenterte 93 ulike forslag til tiltak for at lærerne skal få mer tid til sine kjerneoppgaver, undervisning, vurdering og planlegging av undervisning.

Mer ledelse

– Det er for lite ledelse på alle plan i norsk skole. Derfor blir mantraet fra utvalget ledelse, ledelse, ledelse, sa utvalgsleder Kirsti Kolle Grøndahl da hun presenterte utvalgets rapport.

Utvalget tar blant annet til orde for at andre yrkesgrupper skal kunne komme inn og avlaste lærerne på oppgaver som ikke har med undervisning å gjøre. De registrerer at det er en utbredt reformtretthet blant lærerne og foreslår at antallet nasjonale handlingsplaner og strategier blir redusert.

Tidsbruksutvalget mener lærerne har overdrevne forestillinger om hvilke krav som gjelder for dokumentasjon til sentrale myndigheter, men oppfordrer skoleeierne til å være tilbakeholdne med lokale krav til kartlegging og dokumentasjon ut over forskriftene i opplæringsloven.

Elevene kan mindre matte