Lær å bygge for ekstremt vær

Klimaet er i endring og vi har sett mange eksempler på hvor store skader store nedbørsmengder og flom kan forårsake. Forsikringsselskapene øker premiene og vurderer nå å nekte utbetaling for skader på bygninger i spesielt utsatte områder. I tillegg øker rapporterte fuktskader enormt.

Interesserte kan lære mer om klimatilpasning av bygninger på årets Bygg Reis Deg messe på Lillestrøm 25. september. Påmeldingskjema og program finnes på www.byggforsk.no

(vn)