Laboratoriet til Sintef og NTNU: Taket nærmest skriker etter fuktskader – ifølge gammel lærdom

Det nyeste laboratoriet til NTNU og Sintef har løsninger som sannsynligvis ville gitt strykkarakter til byggstudenter for bare få år siden.

Laboratoriet til Sintef og NTNU: Taket nærmest skriker etter fuktskader – ifølge gammel lærdom
Nullutslippsbygget, eller Zero Emission Building, som NTNU og Sintef har gått sammen om, er et laboratorium for byggenæringen i jakten på bærekraftige og klimavennlige materialer, byggemetoder og livsløspsstandard. Foto: Joachim Seehusen

Både forskerne, de prosjekterende og Veidekke som førte opp bygget er sikre på at de har valgt riktig. Her er det ikke noe luftlag mellom tekking og bærende del, dampsperren er «smart» og blir mer og mer åpen jo mer fukt som er til stede. Dermed blir fukten trukket inn i bygget, og blåst ut gjennom ventilasjonslaget.