Kystsikring i dikenes land: Nederland viser vei i kampen mot havet

København står sterkt i sikring mot oversvømmelser fra skybrudd, men når det gjelder klimatilpasning langs kysten kan danskene hente inspirasjon sørfra.

Kystsikring i dikenes land: Nederland viser vei i kampen mot havet
Byen Katwijk ved kysten av Nederland manglet beskyttelse mot nordsjøbølgene. Men et tradisjonelt dike ville skade byens tiltrekningskraft på de økonomisk viktige badegjestene. Løsningen ble å utvide stranden og anlegge skjulte diker i form av kunstige klitter, hvor én av dem kom til å romme en garasje til 650 biler. Illustrasjon: Royal Haskoning/DHV

Hvis man skal koke ned årsaken til Nederlands forsprang på kystsikring til en spesiell dato, peker pilen på 1. februar 1953. Den dagen forårsaket en storm i Nordsjøen flere enn 50 dikebrudd, og 1836 nederlendere mistet livet.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.