Kyotoavtalen følges opp

  • energi

Leverer man i dag den brukte og miljøskadelige HFK-klimagassen inn til Stiftelsen ReturGass (SRG) i Hokksund, får man utbetalt en pant pr. kg innlevert gass.

Dette landsomfattende systemet skal nå utvides samtidig som bransjen er enig om å iverksette en rekke tiltak som vil gi et betydelig redusert forbruk av klimagasser. Tiltakene skal redusere forbruket av HFK-gasser med 50 prosent innen 2020 i forhold til hva som ventes om ingen reduksjonstiltak ble iverksatt. Videre skal de årlige lekkasjeratene ned fra 10 til 3 prosent ved hjelp av mer kompakte kuldeanlegg og overgang til naturlige kuldemedier. (lh)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå