Kvotesystem stopper kalkfabrikk i Verdal

Kvotesystem stopper kalkfabrikk i Verdal
FABRIKK UNDER BYGGING: Franzefoss er i gang med å bygge en ny fabrikk i Verdal som er kontroversiell i lokalmiljøet. Fabrikken vil slippe ut 240.000 tonn CO2 og diverse tungmetaller. Bilde: ESPEN LEIRSET

INDUSTRI: Den nye kalkfabrikken NorFraKalk i Verdal blir lagt på is, hvis regjeringens forslag til kvotesystem blir vedtatt.

– Vi følger oss kraftig villedet av regjeringen. Regjeringens forslag til kvotesystem innebærer at vi får årlige kvotekostnader på rundt 42 millioner kroner. Det er ikke driveverdig, sier Olav Markussen, konsernsjef i Franzefoss Minerals AS, som eier 50 prosent av den nye kalkfabrikken.

NorFraKalk bygger et nytt stort foredlingsanlegg for brentkalk i Verdal. Bedriften har søkt utslipp av 245 000 tonn CO 2. Investeringene er på omlag 200 millioner kroner. Planlagt oppstart var i november i år. Det kan regjeringens forsalg til kvotesystem i 2008-2012 setter en stopper for. De vil ikke gi frikvoter til ny landsbasert industri. – Vi setter nå vår lit til Stortingets behandling av forslaget. MS

Les mer om: