INDUSTRI

Kvoter tvinger nye bedrifter ut

VIL GI NYE KVIKKSØLVUTSLIPP: Myndighetene jobber for å redusere utslippene av kvikksølv, men flere har søkt om nye utslippstillatelser. Her er Franzefoss i gang med å bygge den nye fabrikken NorFraKalk i Verdal som vil slippe ut kvikksølv og 240.000 tonn CO2.
VIL GI NYE KVIKKSØLVUTSLIPP: Myndighetene jobber for å redusere utslippene av kvikksølv, men flere har søkt om nye utslippstillatelser. Her er Franzefoss i gang med å bygge den nye fabrikken NorFraKalk i Verdal som vil slippe ut kvikksølv og 240.000 tonn CO2.

Disse kommer inn under kvotesystemet

*Kraftproduksjon

*oljeraffinering

*sementfabrikker

* smelteverk

* treforedling

* sildemelfabrikkerRegjeringens forslag til kvotehandelssystem 2008-2012

* Regjeringen tar utgangspunkt i bransjers og bedrifters utslipp i årene 1998–2001.

* Kvoter for 95 prosent av disse historiske utslippene – eller 81 prosent av 2005-utslippene – tildeles gratis fra staten.

* Resten av kvotene må norske bedrifter kjøpe eller redusere utslippene tilsvarende.

* Regjeringen vil holde av en kvotereserve til gasskraftverk

* Annen ny virksomhet må kjøpe kvoter

En rekke land i EU har valgt å ha en reserve av klimakvoter som deles ut gratis til nykommere.

Dette gjelder blant annet Sverige, Storbritannia, Irland og Nederland. Men i Norge legger regjeringen opp til at ny virksomhet, og bedrifter som ønsker å utvide, skal betale for alle klimakvotene.

Forslaget skaper sterke reaksjoner i næringslivet. Ifølge kritikerne kan dette tvinge nyetableringer ut av landet - selv om de er mer miljøvennlige enn eksisterende industri.– Konkurransevridende

Også Konkurransetilsynet er skeptisk til at ny virksomhet i Norge må kjøpe alle sine kvoter.

– Forslaget kan oppmuntre ny virksomhet til å etablere seg i andre land enn Norge, uten at det gir miljømessig gevinst. Dermed brytes prinsippet om at miljømessige målsettinger skal nås til lavest mulig kostnad, sier Birgit Løiland, seksjonssjef i Konkurransetilsynet.

Tilsynet hevder det kan oppstå uheldige konkurransevridninger dersom norske virksomheter pålegges vesentlig strengere betingelser enn sine konkurrenter i EU.– Urimelig

Norsk Industri er fortvilet over regjeringens planer. – Dette skaper urimelig konkurranse mellom ny og gammel industri. En slik diskriminering finner vi ikke i noe annet EU-land. Og det er slett ikke gunstig miljøpolitikk. Man får jo ikke bedre miljø av å hindre etableringen av moderne og miljøvennlige virksomheter, sier Ronald Fagernes, fagsjef i Norsk Industri.– Hindrer videreutvikling

NHO er heller ikke nådige i kritikken mot forslaget.

– Regjeringen hindrer videreutvikling av norsk industri. Forslaget vil motvirke nødvendig omstilling. Oppstart og utvidelse av virksomhet vil få vesentlig dårligere vilkår i Norge enn i andre land i Europa, sier organisasjonen i sin høringsuttalelse til Miljøverndepartementet.

LO sier de er bekymret for at dette vil kunne føre til at en vil gå glipp av investeringer i ny og mer miljøvennlig produksjon. De får støtte fra Energibedriftenes Landsforening og fagforbundet Industri Energi.

Verken Finansdepartementet eller Næringsdepartementet ønsker å uttale seg om saken, og viser til at det er miljøverndepartementet som har ansvaret for høringen. Miljøvernminister Helen Bjørnøy var ikke tilgjengelig for kommentar da Teknisk Ukeblad tok kontakt med miljøverndepartementet.

Det har vært en heftig debatt internt i regjeringen om kvotesystemet. Forhandlingene dro så langt ut at regjeringen måtte sette en rekordkort tidsfrist på høringsrunden. Hvis kvotesystemet ikke kommer på plass i tide, kan Norge bli stående utenfor EUs kvotesystem.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.