Mangel på informasjon om kinesiske vindkraftverks lønnsomhet, gjør at kvotekjøp kan bli kjent ugyldige av FN. Illustrasjonsfoto. (Bilde: Anders J. Steensen)

Kvotekjøp kan være i fare

Før jul skrotet FN-rådet som godkjenner klimakvotekjøp, CDM-Executive Board, alle klimakvotene fra ti store vindkraftprosjekter i Kina. Årsaken var manglende informasjon om kraftverkenes lønnsomhet, og hvorvidt de ville blitt bygd uavhengig av ekstrastøtte fra vestlige kvotekjøp.

Nå står også norske kvotekjøp i fare for å bli skrotet, skriver Klassekampen.

For dårlig informasjon

Årsaken er at over halvparten av kvotene staten planlegger å kjøpe, kommer fra kinesiske vindkraftverk.

Per Stiansen i Miljøverndepartementet sitter i rådet som godkjenner u-landskvoter. Han bekrefter overfor Klassekampen at de ti vindkraftprosjektene i Kina ikke fikk kvoter.

– Det avgjørende var at vi hadde for dårlig informasjon om prisene de ville få for strømmen sin, sier han.

– Vi skal oppfylle

Stiansen vil ikke uttale seg om prosjektene Norge har inngått kontrakter med, men innrømmer at også Norge kan møte utfordringer.

Statssekretær Kjetil Lund (Ap) i Finansdepartementet avviser imidlertid at det nye FN-vedtaket vil ha konsekvenser for norsk kvotepolitikk.

– Vi skal klare å oppfylle det som er regjeringens mål, slår han fast.

Må investere fort

Målet er å redusere klimagassutslippene med 10 prosent i forhold til 1990 innen utgangen av 2012. For å oppnå dette er regjeringen avhengig av å kjøpe klimakvoter i utlandet.

Staten må derfor investere mellom 25 og 30 millioner i klimakvoter innen utgangen av 2012. (©NTB)