Kvinnherad først ute

  • nyheter_bygg

Med sine nye sider på internett har Kvinnherad kommune lagt inn interaktive kart som første kommune i Hordaland.

I samarbeid med leverandøren Nordkart AS er det utviklet en løsning som gjør det mulig å søke i kartet på gardsnummer, bruksnummer, stedsnavn og adresse.

Etter hvert kan folk lage kart til byggesaker og finne frem i planjungelen, sier Anbjørn Høivik i en pressemelding.