ARBEIDSLIV

Kvinnene svikter doktorgrader

Utviklingen peker på to trekk: Færre disputerer for doktorgrad innenfor medisin, og antall kvinnelige doktorander går ned, ifølge doktorgradsstatistikken fra Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU).

Bare 115 kvinner disputerte for doktorgrad første halvår i år, mot 160 i samme tidsrom i fjor. Kvinneandelen har gått ned i både humaniore og samfunnsvitenskap, og den gunstige utviklingen som har skjedd de siste årene innen teknologifag er brutt. Matematikk og naturvitenskap holder derimot 1999-nivået.

NIFU peker på at utviklingen som halvårstallene viser kan bli modifisert når tallene for hele året foreligger. Det ser likevel ikke ut til at 1999-nivået kan nås i år. Tallene for 2000 må likevel ikke tas som uttrykk for varige endringer i doktorgradsvolum og -sammensetning, mener NIFU.

Nedgangen som tross alt er dokumentert gjelder universitetene i Oslo og Bergen, mens Norges landbrukshøgskole har en økning. Ved øvrige læresteder er antallet uendret.

Les mer om: