Lønnsforskjeller

Kvinnelige ingeniørers lønn er lavere fra dag én

Helt ferske tall fra 2017 viser at utviklingen går i feil retning.

– Jeg er ikke imponert over alle forslagene til hvordan lønnsforskjellen skal utjevnes ved at jeg som jente gjør ting annerledes, sier Christina Ellingsen (t.v.), som går på bioteknologi og kjemi ved Oslo Met sammen med Sara Emilie Thode.
– Jeg er ikke imponert over alle forslagene til hvordan lønnsforskjellen skal utjevnes ved at jeg som jente gjør ting annerledes, sier Christina Ellingsen (t.v.), som går på bioteknologi og kjemi ved Oslo Met sammen med Sara Emilie Thode.

Helt ferske tall fra 2017 viser at utviklingen går i feil retning.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Tall NITO har funnet frem til viser at begynnerlønn for nyutdannede de første ti månedene i 2017 viser en forskjell mellom kjønnene som har økt de siste årene. I 2014 var startlønnen for ferske mannlige ingeniørstudenter bare 26 kroner høyere enn kvinners. I de to årene etter økte forskjellen til tre prosent.

I fjor tjente mannlige NITO-medlemmer i sin første jobb 18.614 kroner eller fire prosent mer enn kvinnelige. 

Teknas lønnsstatistikk fra 2017 viste at blant deres medlemmer var begynnerlønnen for menn i privat sektor 1,9 prosent høyere enn for kvinnene. 

Forskjellene øker utover i karrieren

Statistikk fra Nito og Tekna viser at forskjellene mellom kjønnene bare øker utover i karrièren. 

I det offentlige er gjennomsnittslønnen lavere, og en mulig forklaring på en lønnsforskjell som også tok med de offentlig ansatte kan vært at flere kvinner starter i det offentlige, spesielt i det kvinnedominerte yrket bioingeniør. 

Visepresident i NITO er bekymret

Visepresident i NITO Trude Skogesal understreker at det er sammensatte årsaker til at det er forskjeller i startlønn. 

– Vi er bekymret for det. Vi har jo lov til å spekulere i årsaken, og vår erfaring er at jenter ofte er mer opptatt av hva jobben innebærer faglig, noe som kanskje kan gå ut over lønnsbetingelser, sier Skogesal.

- Jeg er ikke imponert over alle forslagene til hvordan lønnsforskjellen skal utjevnes ved at jeg som jente gjør ting annerledes.

Christina Ellingsen, student

Hun mener dessuten at kvinner kan bli flinkere til å sette krav til lønn. 

– Vi skylder ikke på jentene, men kanskje de ikke stiller like høye lønnskrav i starten.

Skogesal mener at lønnsforskjellene ikke skyldes bevisst eller ubevisst forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Men hun har følgende råd til arbeidsgiverne:

– Arbeidsgiverne må bli mer bevisste på hvordan de lønner folk. Det må jo være positivt for dem å ta tak i dette, sier Skogesal. 

Vanskelig å forhandle om lønn

Student Sara Emilie Thode synes ikke umiddelbart at det er enkelt å forhandle om lønn med en ny arbeidsgiver.

– Hvis jeg hadde visst at menn på samme sted tjente mer enn meg, hadde jeg forhandlet. Men ellers hadde jeg akseptert tilbudet fra arbeidsgiveren. Du blir jo glad for din første jobb, sier Thode.

Medstudent Ellingsen tror hun heller ville fokusert på andre frynsegoder enn lønn.

- Jeg synes det er vanskelig å vurdere hva jeg er verdt, sier hun.

Blindtester viser lavere lønnstilbud

Vivian Anette Lagesen ved NTNU har forsket på ingeniører og ansettelsesprosesser i akademia. Hun viser til forskning hvor blindtester i jobbsøkerprosesser har vist at kvinner fikk lavere lønnstilbud enn menn selv om kvalifikasjonene var like.

– Forskning viser at det er en tendens til å systematisk undervurdere kvinner og overvurdere menn i noen situasjoner, som når det gjelder kompetanse, sier Lagesen.

Tror ikke forskjellene blir borte av seg selv

Hun mener arbeidsgiverne må bli bevisste på at det faktisk kan skje en slik undervurdering av kompetansen til nyansatte kvinner.

– Det er jo interessant at forskjellene ikke blir borte. Det er ingen grunn til å håpe på at det bare ordner seg av seg selv. Skal vi få til en endring, må vi være bevisste, og være åpne for at vi vurderer kvinner og menn forskjellig, sier hun, og har følgende råd til arbeidsgivere:

 

– Ta det opp til diskusjon. Det må være et tema som er greit å snakke om i forbindelse med ansettelsesprosessen, for å skjerpe bevisstgjøringen, sier Lagesen.

Lønnsforskjell på 12 prosent nasjonalt

Kjersti Misje Østbakken mener forskjellene kan skyldes at kvinner og menn søker seg til ulike stillinger innenfor bransjen. En forskjell på 1,9 prosent er liten sammenlignet med lønnforskjellen totalt mellom kvinner og menn i Norge. Den er på 12 prosent.

– Det er mer sannsynlig at forskjellene kommer til å øke litt etter hvert som denne gruppen får lengre ansiennitet. Det er en generell tendens til det. 

Noe av forklaringen på at forskjellene øker utover i karrieren, er at kvinner tar et større ansvar for barn. Men dette lønnsgapet tettes til en viss grad etter en tid, mener Østbakken.

Mulitconsult jobber for å utjevne gamle forskjeller

Et av selskapene som blant annet Karrierebarometeret viser at mange studenter ønsker seg til, er Multiconsult. Der er de bevisste på nettopp ulikheter mellom kjønnene.

– Vi betrakter ikke kjønn som noe kriterium for lønn. Det skal ikke være ulikheter i lønn mellom nyansatte med like kvalifikasjoner, sier kommunikasjonsleder Gaute Christensen i Multiconsult.

Samtidig sier han at det eksisterer lønnsforskjeller i selskapet blant de som har jobbet der lenge, og som de har som mål å utjevne innen 2020.

– Vi tetter gapet ved hvert lønnsoppgjør. Da ser vi på de lønnsforskjellene som finnes hos de som har lik bakgrunn, likt ansvar og lik prestasjon, sier han. 

SINTEF snakker høyt om likelønn

Også hos SINTEF, som toppet Karrierebarometeret 2017, er de bevisste på likelønn ved nyansettelser, forteller kommunikasjonssjef Chris Guldberg.

– Kjønnsbalanse og likestilling er viktig for oss og en tydelig del av strategien vår. Det er viktig å snakke høyt om dette for å lykkes.

Guldberg sier at lønnsstatistikken deres viser at de får det til.

– Vi har hatt bevissthet rundt dette i mange år, og vi mener at det er med på å gjøre oss til en attraktiv arbeidsgiver, sier Guldberg.

 

 

 

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå