Kvinnelige atomsjefer i flertall

Kvinnelige atomsjefer i flertall
Stabssjefene i Vattenfall er nesten alle kvinner. Bilde: Colourbox

Kjernekraftbransjen er ikke det man umiddelbart forventer å være dominert av kvinnelige ansatte, men i det svenske energikonsernet Vattenfall har de sett en endring i løpet av de siste årene.

I dag er fire av fem stabssjefer i Vattenfalls kjernekraftavdeling kvinner.

Berit Andersson, HR-sjef for forretningsområdet BU Nuclear Power, sier at kjernekraftbransjen er i endring.

Nye studieretninger

– Det har kommet inn flere kvinner, og jeg tror årsaken er alle studieretningene innenfor miljøfaget som har dukket opp de siste årene. Under utdannelsen ser de at kjernekraften har miljøfordeler, derfor søker de til bransjen etter endt utdannelse, sier Berit Andersson til bladet Atom.

En fjerdedel

Kjernekraftverket Ringhals har 30 prosent kvinnelige sjefer og 20 prosent andel kvinnelige ansatte, mens Forsmark har 23,4 prosent andel kvinnelige ansatte.

I Vattenfall-konsernet totalt var det 25,5 prosent kvinner blant de ansatte i 2009.

Har skjedd mye

Veteranen i kjernekraftseksjonen er Eva Halldén, sjef for Fleet & Technology.

– Jeg begynte i ABB Atom i 1982 og på den tiden var vi fem kvinnelige sivilingeniører av 1300 ansatte. Siden den gang har det skjedd veldig mye i denne bransjen, sier Halldén.

Lang utdannelse

Ann Berg leder sikkerhetsarbeidet innom alle de ulike kjernekraftselskapene i Vattenfalls portefølje. Hun har aldri følt seg utenfor som kvinne innenfor området for kjernekraftteknikk.

– Jeg tror det er lettere å komme inn som kvinne i denne bransjen enn i mange eldre og mer tradisjonelle bransjer. Her kreves grundig kunnskap og lang utdannelse, og det finnes mange kvinner som satser på det, sier Berg til bladet.

Les mer om: