NYHETER_BYGG

Kvinne-barn-senteret i rute

I tillegg til kvinne- og barneklinikkene har de fleste andre avdelinger/klinikker delfunksjoner i senteret.

Det omfatter også NTNUs barne- og kvinnemedisinske forskning og undervisning. Universitetet disponerer om lag 20 prosent av senteret. Bruttoarealet er ca. 30.000 kvadratmeter.

Senteret behandler og pleier, med få unntak, alle innlagte pasienter under 18 år. Her blir det nye rutiner for fødsel. Alt foregår i samme rom, uten forflyttinger. Kvinner som føder normalt, tilbys barsel i pasienthotellet. De øvrige får rom i senteret.

– Selv om dette er et stort og komplisert byggeprosjekt, har det stort sett gått greit, sier utbyggingssjef Lindis Burheim. – En del ting er løst underveis, men ingenting har vært er uoverkommelig.Fuktproblemer

Det har vært en del problemer med fukt. – Det har også vært utfordringer med å holde tidsskjema underveis, men vi har likevel kommet i mål til riktig tid, sier utbyggingssjefen. I løpet av januar begynner folk å flytte inn i bygget, og det er tidligere enn i forutsatt.

– Sammenlignet med andre byggeprosjekter jeg har arbeidet med er dette mer komplisert på grunn av integreringen av tekniske anlegg og av medisinsk utstyr, både løsningsmessig og fremdriftsmessig, sier Burheim. – Det det dukker også opp ting når det blir tatt i bruk som vi ikke har hatt oversikt over, legger hun til.

For tiden arbeider hun på fase to i utbyggingen, men skal snart over til ny stilling i Trondheim kommune. Erfaringene med blant annet vekt på prosjektstyring er nyttig lærdom Lindis Burheim kommer til å ta med seg videre i ny stilling.

Enerom

Det blir enerom til alle innlagte pasienter utenom de som trenger ekstra overvåkning. Rommene er plassert i sengetun rundt en felles arbeidsstasjon. Slik blir pasientrom også undersøkelsesrom. Senteret gir hjelp til barnløse (assistert befruktning) i spesialtilpassede lokaler.

I alt er det 213 pasientplasser i bygget. Av disse er det 108 sengerom (44 for barn, 64 for kvinner), 14 føderom, 22 plasser for nyfødt intensiv, 22 overvåkningssenger (11 for barn, 11 for kvinner), fire intensivsenger for barn, 39 dagplasser (17 for barn, 22 for kvinner) og fire observasjonssenger for barn. Bygget rommer ni operasjonsstuer, tre rom for bildediagnostikk og rom tilpasset MR.

Selve bygget er oppført i tre hovedfløyer med som bindes sammen av en glassbro. Det er bygd én underetasje (garderober og teknikk) og gårdshage mellom fløyene. Senteret er utstyrt med flere store og små terrasser. Fasadene er i tegl og glass.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.