KRAFT

Kvikksølvforbud rammer ikke sparepærer

Jannicke Nilsen
10. mai 2007 - 11:58

Energisparing er i vinden, og salget av sparepærer har skutt i været de siste årene.

Men valget mellom den tradisjonelle lyspæren og sparepærer kan illustreres som valget mellom pest eller kolera.

Sparepærer er nemlig ikke så miljøvennlige som man skulle tro: De inneholder rundt 5 milligram kvikksølv.

EU-direktiv

Tidligere i år lanserte miljøvernminister Helen Bjørnøy et forslag om forbud mot kvikksølv i produkter. Forskriftsforslaget har vært på høring, og Statens forurensingstilsyn (SFT) jobber nå med revidert forslag som sendes til Miljøverndepartementet for endelig behandling.

Men det er allerede klart at sparepærer og lysrør ikke vil bli rammet av kvikksølvforbudet.

- Kvikksølv er en av de farligste miljøgiftene vi har, derfor ønsker man et forbud mot dette i produkter. Men sparepærer og lysrør er allerede omfattet av et EU-direktiv, som gir unntak for disse. Dermed vil de ikke bli berørt av det generelle norske kvikksølvforbudet, sier overingeniør Elisabeth Fadum i SFT.

Avfall på avveie

I RoHS-direktivet, som regulerer bruk av blant annet fire tungmetaller i elektriske og elektroniske produkter, er det et unntak for bruk av kvikksølv i lyskilder, gitt at kvikksølvinnholdet er under visse mengder. Direktivet er delvis implementert i den norske produktforskriften.

Sparepærer og lysrør genererer imidlertid store avfallsmengder hvert år. Sparepærer og lysrør er farlig avfall og skal samles inn - men det hindrer ikke at store mengder kommer på avveie.

Snaut 740 tonn med lysrør ble samlet inn gjennom RENAS i fjor. Det er beregnet til å være 60 prosent av totalmengden (dvs. ca. 1,2 millioner tonn), noe som betyr at 40 prosent - det vil si ca. 480 tonn av lystoffrørene aldri ble innlevert.

RENAS administrerer innsamling av elektroavfall på vegne av importører og produsenter, og håndterer blant annet alt av kasserte lyskilder i Norge.

2 millioner pærer

For sparepærer er tallene enda dystrere. Sparepærer blir stadig mer populært og salget øker i takt med fokus på miljøet. I 2005 ble det solgt rundt 2 millioner sparepærer i Norge - de færreste av dem nådde innsamlingsstasjonene.

- 80 til 85 prosent av alle sparepærer samles ikke inn. Vi har god kontroll på avfall fra bedrifter, men når det kommer til avfallshåndtering i husholdningene er nok veien til søppelbøtta kort, sier informasjonssjef Brage Rønningen i RENAS.

Rønningen presiserer at beregningene er noe usikre, fordi sparepærer blant annet ikke telles som en egen gruppe i statistikken.

- De siste to årene har vi klart å samle inn over 90 prosent av EE-avfallet. Men blant de de siste prosentene (4000 tonn, red.anm) er en god del lysrør og sparepærer, de er blant de absolutt vanskeligste produktene å få samlet inn, sier Rønningen.

Pest eller kolera

Energieffektivisering er i vinden, og Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen vurderer nå et forbud mot den tradisjonelle lyspæren.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Canada og Australia har allerede vedtatt å forby salg av glødelampen fra 2012. Også EU vurderer et slikt forbud.

Argumentene er blant annet at man kan redusere klimagassutslippene ved å forby ineffektiv belysning og oppfordre til bruk av sparepærer. Disse bruker rundt 75 prosent mindre elektrisistet enn andre sparepærer.

Beregninger Enova har utført for TVNorge viser at om hver husstand her i landet bytter ut seks vanlige glødepærer med sparepærer, vil man spare like mye energi som årsforbruket til Trondheim by – 65.000 husstander.

Ikke miljøregnskap

Selv om SFT jobber med å utarbeide et endelig forslag til kvikksølvforbud, inngår ikke et miljøregnskap for hvordan kvikksølvutslippet kontra spart energi ved bruk av sparepærer vil påvirke miljøet totalt sett.

- I det generelle forbudet er det ikke gjort noen sammenlingning mellom disse miljøhensynene. Det har vært gjort en generell konsekvensutredning i forkant forskriftsendringen, men et slikt regnskap inngår ikke her, sier Fadum.

SFT har heller ikke beregnet hvor mye kvikksølv som vil bli sluppet ut i naturen i framtiden som følge av unntaket for lyskilder i forbudet.

Forventer dobling

- Sparepærer og lystoffrør må ha noe kvikksølv for å virke. Produsentene sier de nå leverer produkter med lavere kvikksølvmengder enn regelverket krever. Det finnes også alternative energisparende lyskilder, som hallogenpærer og LED-lamper som mange har forventninger til i framtiden, sier Fadum.

Men lyskildebransjen selv har stikk motsatt prognoser.

- Vi forventer mer enn en dobling av salget til neste år, på grunn av den energidebatten som går nå. Vi kommer til å selge mere sparepærer enn vi kan klare å produsere, sier salgssjef Rune Bjørnstad i Osram.

Svarte ikke

Vil det ikke være naturlig å se på miljøeffektene av å unnta sparepærer og lystoffrør fra kvikksølvforbudet i produkter? TU.no spurte Miljøverndepartementet. Dette var svaret vi fikk:

"For at lysstoffrør skal kunne fungere må de inneholde en viss mengde kvikksølv. Den gjennomsnittlige mengden kvikksølv i lysstoffrør har imidlertid sunket de siste årene. Kvikksølv i sparepærer og lysstoffrør er regulert i eget EU-regelverk og reflektert i den norske produktforskriften. Det vil altså være lov å bruke små mengder kvikksølv i disse produktene. Det er derfor viktig at disse blir samlet inn for å unngå utslipp til miljøet og det er forskriftsfestet krav om innsamling og forsvarlig håndtering av disse produktene".

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.