BYGG

Kvikkleire: Ny metode kan halvere utslippene fra grunnsikring

Metoden reduserer behovet for kalk og sement ved stabilisering av kvikkleire.

Geoteknikere fra Argeo med den seismiske kilden (hammeren) som ble brukt i feltforsøkene i Vestkorridoren.
Geoteknikere fra Argeo med den seismiske kilden (hammeren) som ble brukt i feltforsøkene i Vestkorridoren. Foto: Linda Grønstad / Statens vegvesen

Potensialet for reduksjon av klimagassutslipp kan være så mye som 40 til 60 prosent, ifølge prosjektleder Eivind Schnell Juvik i Statens vegvesen.