Kværner-verft solgt

Salget av verftet som har som spesialitet å bygge hurtigbåter, innebærer et regnskapsmessig tap for Kværner. Tapet er innenfor de avsetninger som allerede er foretatt i 1999 regnskapet.

Les mer om: