SAMFERDSEL

Kværner selger Kimek

Investorgruppen består av DOF Industri AS, Skarveland AS og Kirkenes Servicehavn AS. Kimek har spesialisert seg på reparasjon- og vedlikeholdsarbeid på norske og russiske skip. Saget fører til et mindre regnskapsmessig tap innenfor rammen av de avsetningene som ble gjort i 1999.

Les mer om: