KLIMA

Kutter penger til snøskredforskning

Bevilgningen til forskning på snøskred kuttes med 15 prosent. Turist­foreningen frykter enda flere skredofre.

Bilde: Scanpix

 

 

 

I fjor vinter mistet 13 mennesker livet i snøskred i Norge. Vinteren før gikk 9 liv tapt.

7 mennesker har så langt denne vinteren omkommet i snøskred, inkludert de fem som mistet livet i Kåfjord i Troms mandag.

Dette er en betydelig forverring sammenlignet med de åtte vintrene mellom 2001 og 2009, da mellom to og fire personer mistet livet i snøskred hver vinter.

Får mindre penger

Til tross for den triste trenden, har myndighetene bestemt å kutte Norges geotekniske institutts (NGI) bevilgning til snøskredforskning for 2012 fra 3,5 millioner kroner til 3,015 millioner kroner i 2011.

NGI fikk allerede i 1972 ansvaret fra myndighetene for å drive snøskredforskningen i Norge.

1200003117.jpg

Negativt signal

NGI er også med og lager snøskredvarslene.

– Det er viktig å opprettholde forskningen på snøskred for å kunne gi bedre varsler, sier informasjonssjef Kjell Hauge i NGI.

De siste fem årene har bevilgningene ligget på 3,5 millioner kroner. Men disse pengene har blitt stadig mindre verdt, på grunn av prisstigning. Behovet for forskningen er imidlertid økt, mener NGI.

Derfor søkte NGI opprinnelig om å få økt bevilgningen til 4,5 millioner kroner i år.

«Reduksjonen i 2012 gir et negativt signal i forhold til satsing på snøskredforskning, og vil komme i et underlig lys etter de siste to år med høye antall omkomne i snøskred», skriver NGI i et brev til Olje- og energidepartementet (OED) som Teknisk Ukeblad har sett.

Reduksjonen «innebærer en merkbar reduksjon i viktig forsk­ning», mener NGI, og ber departementet om at bevilgningen om ikke annet opprettholdes på 3,5 millioner kroner.

Les også: – Bare rusk til rassikring i statsbudsjettet

Strider mot statsbudsjettet

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har gjennomført kuttet. NGI mistenker at NVE forsøker å styrke sin skredforskning på bekostning av NGI.

Instituttet mener det er vanskelig å se at regjeringens statsbudsjett for 2012 gir grunnlag for kuttet.

For i budsjettet slås det fast at «det er viktig å videreutvikle fagmiljøet i Norge innen snøskredforskning».

Ingen øremerking

Kuttet kommer som et resultat av at NVEs budsjett for forskning og utvikling er kuttet med 15 prosent.

– Det er ingen dramatikk i dette. Vi har fått en redusert bevilgning totalt sett, og har redusert prosentvis likt mellom forskningsområdene, sier NVEs direktør for skred og vassdrag, Anne Britt Leifseth.

Hun avviser NGIs påstand om at NVE kutter i NGIs bevilgning for å styrke sin egen forskning på området. Hun bekrefter dermed også at NVE selv ikke gjør noe for å styrke snøskredforskningen.

NGI mener bevilgningene til snøskredforskning burde være øremerket.

«Vi anser kuttet i bevilgningen for 2012 som urimelig og vil hevde at det bidrar til en forsømmelse av Norges samfunnsansvar knyttet til snøskredfare», heter det i brevet.

Les også: Vil ha statlig overvåkingssenter for fjellskred

Webtjeneste gir raskere skredvarsling 

Turistforeningen advarer

Den norske turistforening er kritisk til kuttene.

– Friluftslivet har endret seg, og flere ferdes i bratt terreng. Skred­forskning er noe som bare blir viktigere, og ikke mindre viktig enn før, sier kommunikasjonssjef Merete Habberstad i Turistforeningen.

Høyres energipolitiske talskvinne, Siri A. Meling, er kritisk til kuttene.

– Det er generelt lite fremtidsrettet å kutte i forskning. Og når det gjelder snøskredforskning, må man på grunn av klimaendringene kunne vente mer ekstremvær og økt skredfare. Derfor skulle man forvente at snøskredforskningen ble trappet opp heller enn redusert. Jeg synes det er overraskende, vi trenger mer kunnskap om dette, ikke mindre, sier Meling.

Det har ikke lyktes Teknisk Ukeblad å få kommentar til saken fra OED.

Les også: Det blåser ikke mer enn før

– Kvikkleire må avdramatiseres

Derfor blir det flom

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.