ENERGI

Kutter NO x med gass

For regjeringen betyr dette et skritt i retning av å oppfylle forpliktelsene i Gøteborg-protokollen. Der forplikter norske myndigheter seg til å kutte de norske utslippene av nitrogenoksider (NO x ) med 32 prosent innen 2010.

– God miljøpolitikk

– Denne avtala er eit godt døme på at industriell bruk av naturgass også er god miljøpolitikk, uttaler olje- og energiminister Olav Akselsen i en pressemelding fra Miljøverndepartementet.

– Forsyningsskipa er eit viktig pionerprosjekt, men berre starten på ei omstilling i kyst-Noreg. Skal vi klara å innfri miljøpliktene våre må styresmaktene gjera det mogeleg for all kysttrafikk å nytte naturgass som drivstoff i ei nær framtid, fortsetter han.

Eidesvik og Møkster Shipping skal drive de to nye supply-båtene som skal være ferdige i 2001. Skipene vil ha base i Bergen, og skal forsyne olje- og gassinstallasjoner i Tampen-området i Nordsjøen. Det er første gang at forsyningsskip offshore skal bruke gass, eller flytende naturgass (LNG) som i dette tilfellet.

Avtalen mellom regjeringen og Statoil er unik. Olje- og energiminister Olav Akselsen og miljøvernminister Siri Bjerke har gått sammenom å sikre Statoil anledning til å kreditere reduksjonen i NO x -utslipp på supply-båtene på landanleggene langs kysten, der Statoil er operatør eller medeier. På disse anleggene er det langt dyrere å få til reduksjonar.

Stort kutt-potensial

På de nye forsyningsskipene vil NO x bli kuttet med hele 85 prosent sammenliknet med konvensjonell dieseldrift. I reine tall vil de to supply-båtene redusere de årlige utsleppene med 420 tonn NO x .

Også utslippene av karbondioksid blir redusert nærmere 30 prosent. Prisen for å redusere NO x -utslippene på de nye forsyningsskipene ligger på cirka 25 kroner pr. kilo NO x . Til sammenlikning ville liknende reduksjoner på landanlegg ha kostet flere ganger denne summen.

I følge tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) slapp Norge i 1999 ut 230.000 tonn med NO x . I tråd med Gøteborg-protokollen skal disse utslippene reduseres til 156.000 tonn innen 2010. Dersom hele den norske kysttrafikken la om fre diesel til naturgass, ville Norge innfri 70 prosent av denne reduksjonen.

Tilbyr naturgass

Coast Center Base (CCB) på Sotra vest for Bergen blir den første forsyningsbasen i landet som tilbyr naturgass som drivstoff til kundene sine.

– Sammen med Naturgass Vest planlegger vi å etablere en LNG-tank på basen med tilhørende forsyningslinjer til båtene, sier administrerende direktør Kurt Andreassen ved CCB. Hvert år er det rundt 2000 skip som bunkrer på CCB-basen, som er forsyningsbase for Statfjord, Veslefrikk, Gullfaks og Troll.

Les mer om: