ARKIVNYHETER

Kutter med 143 millioner til Innovasjon Norge

MÅ KUTTE: Gunn ovesen får færre medarbneidere i adminstrasjonen. Samtidig må hun endre regnskapsføringen slik at administrasjonen av hver enkelt program blir synliggjort.
MÅ KUTTE: Gunn ovesen får færre medarbneidere i adminstrasjonen. Samtidig må hun endre regnskapsføringen slik at administrasjonen av hver enkelt program blir synliggjort. Bilde: Kjetil Malkenes Hovland
Anders J. Steensen
6. okt. 2011 - 10:59

– Gjennom regjeringens tiltakspakker under finanskrisen fikk Innovasjon Norge økte bevilgninger og rammer. Innovasjon Norge gjorde en god jobb med å følge opp og å forvalte regjeringens tiltak. Vi er nå på vei tilbake til en normal budsjettsituasjon og de aller fleste av de ekstraordinære tiltakene er reversert gjennom budsjettet for 2010 og i forslaget for 2011. Dette gir også rom for å redusere administrasjonen av ordningene, sier nærings- og handelsminister Trond Giske i en pressemelding.Minus 142,7 millioner

Det foreslås satt av 1 474,1 millioner kroner(unntatt låneposter) til Innovasjon Norge for 2011 over Nærings- og handelsdepartementets budsjett. Dette er en nedgang fra saldert budsjett 2010.

Nedgangen skyldes i hovedsak at bevilgningen til bedriftsutvikling og administrasjon reduseres med 142,7 millioner. 53 millioner av dette er en rammeoverføring fra Nærings- og handelsdepartementet til Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet.Kutt i administrasjonen

Den resterende reduksjonen på 89,7 millioner kroner, vil Innovasjon Norges styre vedta fordelingen av, men departementet vil legge opp til at det meste tas i reelle reduksjoner i administrasjonsbudsjettet i Innovasjon Norge.

Fra 2011 innføres en ny modell for finansiering av Innovasjon Norge. Heretter skal kostnader til administrasjon og gjennomføring belastes den enkelte ordning. Dette vil synliggjøre ordningenes reelle kostnader og gi en ryddigere oversikt for selskapets eiere og oppdragsgivere.

– Innovasjon Norge skal sikre at mest mulig av midlene tilfaller etablerere og bedrifter. Derfor er det viktig at selskapet kan fortsette å satse offensivt og opprettholde gode ordninger, og heller ta reduksjonen i administrasjonen. En stram og effektiv organisasjon er alltid et mål, sier Giske.Mer til miljø

Giske understreker at Innovasjon Norge samtidig blir styrket på en rekke områder. Blant annet økes den øremerkede satsing på miljøteknologi med 117 millioner kroner, til i alt 257 millioner kroner. Satsingen skal stimulere til pilot- og demonstrasjonsprosjekter innen miljøteknologi.

– Dette vil bidra til mange kompetansearbeidsplasser fremover og er ikke minst viktig for en videreutvikling av norsk industri, sier Giske.285 millioner til FoU-kontrakter

Rammene for Innovasjon Norges låneordninger foreslås videreført fra 2010 med 2,5 milliarder kroner for lavrisikolåneordningen og 500 millioner kroner for innovasjonslåneordningen. Videre styrkes rammene for Forsknings- og utviklingskontrakter med 20 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2010, til i alt 285 millioner kroner.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.