INDUSTRI

Kutter klimagasser frivillig

FORNØYD: Stein Lier-Hansen i Norsk Industri sier at avtalen med Miljøverndepartementet er en milepæl.
FORNØYD: Stein Lier-Hansen i Norsk Industri sier at avtalen med Miljøverndepartementet er en milepæl. Bilde: Per Erlien Dalløkken

Miljøverndepartementet og Norsk Industri har kommet til en avtale om kutt. Avtalen setter et tak på 6,2 millioner tonn CO2 og andre klimagasser per år i perioden 2008-2012.

– Denne avtalen betyr at vi kan få til utslippsreduksjoner i industri som ikke er pålagt avgifter, kvoter eller andre virkemidler. Det er svært positivt at industrien selv ønsker å bidra til utslippskutt, og avtalen er en oppfølging av klimaforliket, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV).

Utslippene vil være 44 prosent av nivået fra 1990. I 2007 var utslippene fra prosessindustrien på 6,4 millioner tonn.

– Milepæl

– Dette er en viktig milepæl. Det vil bety mye for industriens arbeid med å redusere klimagassutslippene, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri i en pressemelding.

Avtalen fungerer som en overgangsordning til 2013. Da vil disse bedriftene ha kvoteplikt, hvis Norge blir en del av EUs kvotesystem.

– Det er krevende å gjøre store utslippskutt på så kort tid, men jeg har stor tro på at et mer omfattende kvotesystem i EU vil føre til en mer klimavennlig industri på lengre sikt, sier Solheim.

Felles ansvar

Avtalen omfatter alle prosessindustribedrifter som ikke er kvotepliktige og som er medlemmer av Norsk Industri. Den innebærer at bedriftene er solidarisk ansvarlige for at utslippstaket ikke overskrides.

– Nå er det enighet mellom oss og myndighetene om at den beste og mest effektive metoden for å stimulere industrien til teknologiutvikling og klimagassreduksjoner går via helt spesifikke avtaler med klare mål og krav, og ikke gjennom å pålegge industrien avgifter, sier Lier-Hansen.

Målet skal nås ved at bedriftene enten kutter egne utslipp eller kjøper kvoter. Neste skritt er å få en avtale for innkjøp av energi- og klimaeffektivt utstyr for industrien. Planen er å få en avtale på plass innen første halvår neste år.