Kutter i Forskningsrådet

Mindre forskning i regi av Forskninsgrådet? Ti millioner kroner mindre blir det i hvert fall på Forskningsrådet ettet revidert nasjonalbudsjett for 2007.
Mindre forskning i regi av Forskninsgrådet? Ti millioner kroner mindre blir det i hvert fall på Forskningsrådet ettet revidert nasjonalbudsjett for 2007. (Bilde: Illustrasjon)

Reduksjonen i bevilgningene til Norges Forskningsråd forklares i revidert nasjonalbudsjett med behov for omprioriteringer på statsbudsjettet.

Regjeringen skriver at forslaget til reduksjon er knyttet til delvis inndekning av økte utgifter til deltakelse i EUs rammeprogram for konkurranseevne og innovasjon.

Dette går over andre budsjettposter. Reelt sett er det snakk om å flytte pengene fra Forskningsrådet til andre budsjettposter. Olje- og energidepartementet får deler av beløpet, blant annet til utredning av energiloven og økt leie for beredskapslagre.r

Men for Norges Foprskningsråd betyr det at budsjettet reduseres fra 1 081,0 millioner kroner til 1 071,0 millioner kroner.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå