Kutt i vekstgrunnlaget

Finansminister Per Kristian Foss forsøkte å gi et annet inntrykk ved å presisere at et konkurransedyktig næringsliv er en forutsetning for å nå målene Bondevik har satt seg. – Vi vil styrke vekstgrunnlaget for fastlandsnæringer, sier Foss.

Forslagene som skal styrke dette vekstgrunnlaget, innebærer blant annet at Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) får 408 millioner kroner mindre. 250 millioner kroner kuttes fra regional og lokal næringsutvikling. Næringsdepartementet kutter 140 millioner kroner i Forskningsrådets brukerstyrte programmer.

Kutt på kutt

Støtten til offentlige forsknings- og utviklingskontrakter og til industrielle forsknings- og utviklingskontrakter reduseres med 65 millioner kroner, til 100 millioner.

Fiskeridepartementet kutter 20 millioner kroner i sitt bidrag til fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU. Fiskeriforskning i Tromsø får tre millioner mindre, Fiskerinæringens kompetansesenter får 2,5 millioner mindre. Til SND kutter Fiskeridepartementet 30 millioner kroner i tilskudd til næringsutvikling.

Lys i tunnelen

Overføringene til forskningsfondet vil regjeringen derimot øke med to milliarder kroner ut over den milliarden Stoltenberg-regjeringen allerede har foreslått. Det vil gi fondet en kapital på 13 milliarder kroner. Olje- og energidepartementet øker forskningsbevilgningene til CO2-frie gasskraftverk med 30 millioner kroner.

Den forrige regjeringen foreslo å innføre en skatteincentivordning for FoU i småbedrifter med mindre enn 50 ansatte. Denne grensen heves til 100 eller færre ansatte. Provenytapet er anslått til ti millioner kroner.

Mer om budsjettet på gule sider.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå