SAMFUNN

Kutt i vekstgrunnlaget

15. nov. 2001 - 00:18

Finansminister Per Kristian Foss forsøkte å gi et annet inntrykk ved å presisere at et konkurransedyktig næringsliv er en forutsetning for å nå målene Bondevik har satt seg. – Vi vil styrke vekstgrunnlaget for fastlandsnæringer, sier Foss.

Forslagene som skal styrke dette vekstgrunnlaget, innebærer blant annet at Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) får 408 millioner kroner mindre. 250 millioner kroner kuttes fra regional og lokal næringsutvikling. Næringsdepartementet kutter 140 millioner kroner i Forskningsrådets brukerstyrte programmer.

Kutt på kutt

Støtten til offentlige forsknings- og utviklingskontrakter og til industrielle forsknings- og utviklingskontrakter reduseres med 65 millioner kroner, til 100 millioner.

Fiskeridepartementet kutter 20 millioner kroner i sitt bidrag til fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU. Fiskeriforskning i Tromsø får tre millioner mindre, Fiskerinæringens kompetansesenter får 2,5 millioner mindre. Til SND kutter Fiskeridepartementet 30 millioner kroner i tilskudd til næringsutvikling.

Lys i tunnelen

Overføringene til forskningsfondet vil regjeringen derimot øke med to milliarder kroner ut over den milliarden Stoltenberg-regjeringen allerede har foreslått. Det vil gi fondet en kapital på 13 milliarder kroner. Olje- og energidepartementet øker forskningsbevilgningene til CO2-frie gasskraftverk med 30 millioner kroner.

Den forrige regjeringen foreslo å innføre en skatteincentivordning for FoU i småbedrifter med mindre enn 50 ansatte. Denne grensen heves til 100 eller færre ansatte. Provenytapet er anslått til ti millioner kroner.

Mer om budsjettet på gule sider.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.