SAMFUNN

Kutt i næringsrettet forskning

9. nov. 2001 - 14:17

Også andre næringsrettede tiltak rammes hardt: 408 millioner kroner kuttes fra SNDs budsjetter. 250 millioner kroner kuttes fra regional og lokal næringsutvikling.

Reduksjonen i den næringsrettede forskningen skal tas fra brukerstyrte programmer i forskningsrådet. Støtten til offentlige forsknings- og utviklingskontrakter og til industrielle forsknings- og utviklingskontrakter reduseres med 65 millioner kroner, til 100 millioner.

Fiskeridepartementet kutter 20 millioner kroner i sitt bidrag til fiske-, havbruks- og transportrettet forskning. Fiskeriforskning i Tromsø får tre millioner mindre, Fiskerinæringens kompetansesenter får 2,5 millioner mindre. Til SND kutter Fiskeridepartementet 30 millioner kroner i tilskudd til næringsutvikling.

Lys i tunnelen

Overføringene til forskningsfondet vil regjeringen derimot øke med 2 mrd. kroner ut over den milliarden Stoltenbergregjeringen allerede har foreslått, da får fondet en kapital på 13 milliarder kroner.

Olje og energidepartementet øker forskningsbevilgningene til CO2-frie gasskraftverk med 30 mill.kroner.

Den forrige regjeringen foreslo å innføre en skatteincentivordning for forskning og utvikling i småbedrifter med mindre enn 50 ansatte. Denne grensen endres til 100 eller færre ansatte. Provenytapet er anslått til ti millioner kroner.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.