STATSBUDSJETTET 2023

Kutt for Forsvarsbygg

Byggevirksomheten i forsvaret går ned fra 2,3 til 2,1 milliarder kroner. Prisveksten gjør at den reelle reduksjonen er større.

Nytt anlegg for ubåter på Haakonsvern er et milliardprosjekt i regi av Forsvarsbygg. Neste år er det oppstart for selve kaianlegget.
Nytt anlegg for ubåter på Haakonsvern er et milliardprosjekt i regi av Forsvarsbygg. Neste år er det oppstart for selve kaianlegget. Foto: Forsvarsbygg

I år er det forventet at Forsvarsbygg får utbetalt 2

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.