PRODUKSJON

Kurser i kreativitet

KREATIVE: Designerne i K8 lever av å være kreative. De føler likevel de hadde god nytte av å være med på Sintefs kreativitetskurs. Johan Schreiner (fra v.), Marius Andresen, Mathias Hansson og Lars-Fredrik Forberg leker gjerne på jobben.
KREATIVE: Designerne i K8 lever av å være kreative. De føler likevel de hadde god nytte av å være med på Sintefs kreativitetskurs. Johan Schreiner (fra v.), Marius Andresen, Mathias Hansson og Lars-Fredrik Forberg leker gjerne på jobben.Bilde: Gaute Gjel Dahle

Seks tenkehatter:

De seks hattene muliggjør seks måter å tenke på. Den hvite står for rasjonell tenkning, mens den røde er emosjonell. Den blå hatten er prosessuell, og den grønne er kreativ. Svart hatt er pessimistisk, mens gul hatt er optimistisk. Deltakerne kan bli bedt om å ta på seg den hvite hatten. Da skal alle tenke på fakta, tall, nøytral informasjon og spesifikke spørsmål. Den røde hatten gir muligheten til å følge magefølelsen. Her er det snakk om følelser og intuisjon. Den sorte hatten gir rom for kritisk bedømming, mens den gule hatten åpner opp for å se muligheter. Grønn hatt skal gi fruktbare tanker og nye tilnærminger til problemer.

Morfologisk analyse:

Egner seg til å løse komplekse problemer. Med denne teknikken går man systematisk frem for å få undersøkt alle løsninger. Parametrene ved problemet listes opp som W, X, Y, Z, mens løsninger betegnes som a, b, c, d. Mange delløsninger kan kombineres på flere måter, og teknikken hjelper deg til å utforske alle delløsningene.

Provokasjon og bevegelse

Målsettingen er å lære hvordan man kan benytte provokasjon til å skape nye ideer. Oppleste og vedtatte sannheter blir provosert gjennom for eksempel bruk av intuisjon, flukt fra realitetene, overdrivelse eller ønsketenkning. Provokasjonen skaper en reaksjon og kan bevege mot en ny løsning.

NY TEKNIKK

Kreativitetsmaler:
Dette er en strukturert tilnærming til kreative prosesser. Teknikken består av fire skjematiske fremgangsmåter, og kan bidra til å utvikle nye former og produktløsninger.

Det hele startet ved universitetet i den italienske byen Udine.

Forskere fant ut at industrien nesten ikke bruker kreative teknikker, spesielt innen produksjon. Dermed valgte de ut en kreativ metode med teknikker som skulle passe til industrien.

Sintef ble med på prosjektet, og i fjor begynte Sebastiano Lombardo å jobbe med bedrifter.

– Vi har et konsept som ikke er et kurs, men en bevisstgjøring, forteller Lombardo. Han presenterer metoden, teknikkene og går gjennom øvelser med deltakerne.

Lombardo hevder at responsen har vært god. – Vi presenterer noe som bedriften kan bruke på en enkel måte. Bedriftene ser potensialet, de trenger ikke å leie inn dyre konsulenter for å gjennomføre dette, sier rådgiveren.Populære tenkehatter

Høyttalerprodusenten Seas har vært med på kurset, og utviklingssjef Bjørn Børja bekrefter Lombardos antakelse.

– Metoden er enkel å bruke. Vi har tidligere hatt kurs i kreativitet og hele kreativitetsdager på huset, men ofte handler det om tunge apparater eller verktøy som vi har gitt opp. Dette er enkelt og oversiktlig og vi kan raskt se resultater, forteller Børja.

Lombardo understreker at det ikke er nok med en bevisstgjøring på åtte timer. Bedriften må ha en strategi for hvordan de skal sette det hele i gang.

Seas har ikke kommet i gang med å bruke de nylærte metodene ennå.

– Det er mye armer og bein, for trykket fra markedet er stort. Men vi vil bruke dette når vi skal systematisere kreativiteten vår. Tidligere har det kreative arbeidet vært mer preget av skippertak, sier Børja. Han og hans kolleger fant spesielt én metode som de trykket til sitt bryst, nemlig den med tenkehattene.

– Den var så billedlig at alle skjønte hva det gikk ut på. Den ble øyeblikkelig populær, forteller utviklingssjefen.Kreativitet og kontroll

Også en bedrift som lever av kreativitet har hatt nytte av Sintef-bevisstgjøringen. K8 Industridesign har tatt i bruk noen av teknikkene.

– Det er alltid noe å lære, selv om vi allerede bruker kreativitet mye. Vi har brukt provokasjon og de tenkende hattene, men vi bruker det på vår egen måte og ikke slik vi har lært, forteller designer Lars Fredrik Forberg. Han mener det viktigste er å bli bevisst på sin egen rolle i gruppeprosessen, og være klar over når man fokuserer fakta eller kreativitet.

– Kreativitet handler om kontroll. Det er en utfordring å styre prosessen uten å hindre kreativiteten, mener Forberg.

Lombardo har lyst til å forske på kreativ tenkning og læring, med oppmerksomheten mot gevinstrealisering.

– Det skal lønne seg å tenke kreativt. Det er ikke nok å ha det gøy en dag, dette må settes i produksjon. Det går an å introdusere ny tenkning i en produksjonbedrift på en enkel måte uten at det trenger å koste noe særlig, sier rådgiveren. Han vil finne bedrifter som sammen med Sintef kan lage parametre som kan måles, slik at det blir mulig å se hvor mye bedriften har lært og hvor mye de har tjent på de kreative metodene.

– Vi er på jakt etter tre til fem bedrifter som er villig til å introdusere bærekraftig læring. Vi skal utdanne medarbeidere som blir endringsagenter i miljøet. Deretter vil bedriften kjøre helt av seg selv, og vi vil måle fremgangen underveis i ett år, sier Lombardo. Han ser for seg at finansieringen blir delt mellom bedriften og støtte fra det offentlige.

– Potensialet er stort, både for bedriftene og for de som vil forske på prosessene, påstår Sintef-rådgiveren.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.