SAMFUNN

Kunnskap øker genskepsis

2400 forbrukere fra Danmark, Tyskland, England og Italia har deltatt i undersøkelsen.

– Det er en utbredt oppfatning at det er en risiko ved genmodifiserte matvarer, sier matvarekonsulent Bjarne Pedersen i Forbrugerrådet til danske Aktuelt. Han poengterer at det ikke er dokumentert at den enkelte forbruker har noen fordeler av genmodifisert mat. Maten blir verken billigere eller bedre.

– Nytten ved disse produktene ligger hos industrien. Derfor stiger antipatien når forbrukeren får mer informasjon, mener Pedersen. Danskene er blant de mest genmatskeptiske europeere.

Les mer om: