DOKTORGRADER

Kunnskap og læring i drift av prosessanlegg

7. okt. 2003 - 15:52

Sivilingeniør Stendal tar i doktoravhandlingen sin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU for seg ulike kunnskapstyper og hvordan disse best mulig kan utvikles.

Han presenterer to forskjellige læringsmodeller ved Södra Cell Tofte og analyserer disse i en sosioteknisk ramme.

Den ene modellen omhandler basisopplæring i prosesskunnskap, mens den andre tar utgangspunkt i problembasert læring. Felles for modellene er at prosessoperatører møter driftsledelsen i ulike læringsarenaer hvor ny felles kunnskap utvikles. Operatørene og driftsledelsen kan dermed etablere bedre felles praksis ved overvåking, kontroll og utvikling av fabrikken.

Styrken med modellene i kontrast til tradisjonelle metoder er at læringen blir en naturlig del av jobben, og at operatørenes kunnskaper og ferdigheter i stor grad utnyttes samtidig som de utvikles. En annen fordel er at modellene bedrer muligheten for lederne til å bli bedre tilretteleggere for læring

Avhandlingen har tittelen «Learning about process control / Kunnskap og læring i drift av prosessanlegg». Arbeidet er utført ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU, med professor Morten Levin som hovedveileder og professor og forskningsleder Thoralf U. Qvale, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Oslo, som medveileder. Arbeidet er finansiert av Prosessindustriens Landsforening, Oljeindustriens Landsforening, Norges forskningsråd og ni deltakende prosessbedrifter.

Ludvig Stendal er sivilingeniør (1988) fra Kjemiavdelingen, Norges tekniske høgskole, og disputerte for graden dr.ing. 2. september. Han er ansatt i et produktivitetsprogram ved Södra Cell Tofte.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.