– Kunne betalt all norsk forskning

MILLIARDMASKINEN: Flerfaselaboratoriet på Tiller har vært grunnlaget for mye av norsk undervannsteknologi og prosjekter som Troll, Åsgard, Snøhvit og Ormen Lange. Prosjekter som bringer milliarder inn i statskassen. (Bilde: Arne Asphjell)
OLJE OG CO2: Jon Harald Kaspersen er mannen som skal lede Flerfaselaboratoriet inn i neste forskningsfase, som blir mer tverrfaglig. I bakgrunnen høybygget med det nye forskningslaboratoriet for CO2-fangst. (Bilde: Arne Asphjell)
OLJESJEFER:Statoils første direktør, Arve Johnsen (t.v.), ga en interessant oversikt over norsk petroleumshistorie ved nyåpningen av Flerfaselaboratoriet. Her i samtale med adm.dir. Erik Haugane i Det norske. ¿ DNO (forløper for Det norske) har vært med hele tiden, men er blitt stemoderlig behandlet, sa Johnsen i sitt foredrag, og la til at det er et godt tegn at selskapet nå fremstår mer livskraftig enn noensinne. - Bra at flere norske selskaper konkurrerer, mener Johnsen, som ikke er særlig begeistret for fusjonen av Hydro og Statoil. (Bilde: Arne Asphjell)

Flerfaselaboratoriet på Tiller ved Trondheim sto ferdig for 25 år siden. Forskningen her har bidratt sterkt til utviklingen av dypvannsteknologien som har gjort utbygging av petroleumsfelt på store dyp mulig.

Nye felt som Snøhvit bygges ut uten bruk av plattformer, og norsk leverandørindustri er blitt verdensledende på dypvannsteknologi.

Samarbeid Trondheim-Kjeller

Ved laboratorieforsøk kombinert med simuleringer, har norske forskere funnet løsningen på hvordan en blanding av olje, gass, vann og sand kan transporteres i rør direkte fra oljefeltene til land for separasjon og videre behandling.

SINTEFs flerfaselaboratorium i Trondheim er det største i sitt slag i verden, og har bidratt til at kostnadene ved utbygging av oljefelt til havs er sterkt redusert.

Verdensledende

Flerfaseforskningen ved SINTEF har skjedd i nært samarbeid med Institutt for energiteknikk på Kjeller, som har utviklet simuleringsprogrammet OLGA for flerfasestrøm.

OLGA har i dag en andel på nesten 90 prosent av verdensmarkedet for regneverktøy som brukes til prosjektering og drift av flerfasesystemer.

Innledningen til en ny æra

Den 09.09.09 klokken 09:09 ble det markert at laboratoriet har vært i drift i 25 år, og at det tas sats for kommende år med en utbygging som har kostet 35 millioner kroner.

Selv om man er kommet langt i forskningen på flerfasestrøm, er det mye som gjenstår, spesielt når man beveger seg på større, kaldere dyp og skal transportere over lengre avstander enn i dag.

– Vi skal blant annet forske på hvordan vi unngår voksdannelse i rørene, samt dannelse av såkalte hydrater, sier lederen for flerfaseanlegget, forskningssjef Jon Harald Kaspersen.

Hydrater er islignende krystaller som kan gi forstoppelse i rørledningen.

Mer tverrfaglig

De kommende års forskning på feltet vil i større grad enn før være tverrfaglig basert. Kjemikerne trekkes bl.a. inn for å studere hva som skjer på mikronivå når de ulike fasene møtes.

I tillegg til at flerfasedelen av laboratoriet på Tiller får en betydelig utvidelse, bygges det et nytt høybygg der det skal forskes på CO 2-fangst – Stoltenbergs mye omtalte ”månelanding”.

– Dette blir en unik rigg i verdenssammenheng, proklamerer SINTEFs miljødirektør, Nils Røkke.

– Det er en fin symbolikk i at det sammen med forskning på økt oljeutvinning forskes på hvordan vi skal ta hånd om CO 2 på en forsvarlig måte, oppsummerer miljødirektøren.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå