Kundene stiller strengere krav enn byggtekniske forskrifter

Begge de store rådgiverne Norconsult og Rambøll venter og etterspør sterke og klare klimagrep fra myndighetene i 2022. TEK er kun for etternølerne, mener Rambøll-sjefen.

Kundene stiller strengere krav enn byggtekniske forskrifter
Direktoratet for byggkvalitet skal oppdatere gjeldende byggtekniske forskrifter. Der skal krav om klimagassregnskap inn, men alt under bakken skal unntas. Det har fått mye kritikk fra deler av byggenæringen som sier alt må med, også krav om maksimale utslipp. Bildet er fra en byggegrop der ny kjeller til regjeringskvartalet forberedes. Foto: Joachim Seehusen

Ifølge Prognosesenteret kan vi forvente en relativt stabil byggevirksomhet nasjonalt. Innen eksempelvis grønn industri ser vi et vekstpotensial, og vi forventer økende byggevirksomhet innen dette segmentet, svarer Norconsult. Rambøll vurder året som kommer nesten likt, men viser til siste konjunkturrapport fra bransjeforeningen RIF, som venter økende byggevirksomhet, spesielt innen områdene samferdsel, miljø og energi.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.