MENINGER

Kun norsk er godt nok?

GEIR DØLVIK ER ADM. DIREKTØR I MANPOWER PROFESSIONAL ENGINEERING AS
GEIR DØLVIK ER ADM. DIREKTØR I MANPOWER PROFESSIONAL ENGINEERING AS Bilde: Morten Brakestad/lysbordet.no
2. juni 2008 - 23:02

Norsk økonomi er inne i en høykonjunktur som blant annet har gitt seg uttrykk i en sterk etterspørsel etter kvalifiserte ingeniører, spesielt innen petroleumsdisipliner. Behovet er beregnet til 10 000 nye ingeniører de nærmeste tre årene, og bare i 1. kvartal ble det annonsert 5800 ingeniør-/sivilingeniørstillinger. Vi er langt unna å utdanne nok ingeniører i Norge til å dekke behovet. Det betyr at hvis norsk næringsliv skal kunne fortsette veksten og opprettholde sin konkurransedyktighet, må vi rekruttere ingeniører fra utlandet.

Manpower Professional Engineering AS er den delen av Manpower-konsernet som har spesialisert seg på å rekruttere ingeniører for utleie, og har i dag mer enn 400 ingeniører i arbeid. Vi opplever det som et paradoks at tross den sterke etterspørselen, er terskelen for å ansette utenlandsk ingeniørkompetanse så høy at mange stillinger står ubesatt. Derfor foretok vi våren 2008 en undersøkelse blant våre kunder for å avdekke årsakene til at noen bedrifter er tilbakeholdne med å ansette utenlandske ingeniører.

Undersøkelsen avdekket, ikke overraskende, at så godt som alle spurte jobbet aktivt for å rekruttere ingeniører i 2007. Samtidig sa over halvparten av bedriftene at de ikke fant den arbeidskraften de var på jakt etter, hvilket betyr at det var et betydelig antall stillinger som sto ubesatt. Ubesatte stillinger bidrar til at veksten i norsk økonomi hemmes og kostnadene på prosjekter øker.

Fire av fem mener utenlandske ingeniører holder samme faglige nivå som norske ingeniører, mens halvparten sier at den norske ingeniørutdanningen er bedre tilpasset egen bedrift, og at det er et problem at utenlandske ingeniører mangler relevant erfaring fra norsk høyteknologi. Norske ingeniører er flinke, men likevel finnes det godt kvalifiserte utenlandske ingeniører som kan tilby verdifull kompetanse i norske bedrifter. Denne muligheten kan det se ut som en del norske arbeidsgivere er villige til å gi fra seg.

Et annet hinder for å ta imot utenlandske ingeniører er tidspress. Tre av fem mener stort arbeidspress gjør det vanskelig å ta imot utenlandske ingeniører og at utenlandske ingeniører trenger betydelig mer oppfølging enn sine norske kolleger. Manpower Professional Engineering er en partner for å rekruttere kvalifiserte ingeniører også fra utlandet. Vi kan gjennom vårt store nettverk i hele verden og vår spesialkompetanse på å velge ut kvalifiserte kandidater, tilby den kompetansen som bedriftene etterspør. Hele syv av ti sier også at de foretrekker å rekruttere utenlandske ingeniører sammen med en etablert aktør og at ingeniøren kun er innleid hos det aktuelle selskapet.

Vi har allerede utenlandske ingeniører i flere prosjekter hos norske bedrifter. Det er godt kvalifiserte ingeniører fra Vest-Europa, Skandinavia, Asia og Øst-Europa. Våre, kandidatenes og bedriftenes erfaringer fra dette samarbeidet er gode.

Terskelen for å rekruttere utenlandske håndverkere er lav, mens terskelen for å rekruttere utenlandsk ingeniørkompetanse fortsatt er høy. Problemstillingen er også ulik – håndverkere står nærmest og banker på døren for å komme til Norge, men ingeniørene må aktivt oppsøkes og de må tilbys minst like gode lønns- og arbeidsvilkår som norske ingeniører.

Når Norge ikke er selvforsynt med ingeniører, mener vi at en forutsetning for å opprettholde og styrke norske bedrifters konkurransekraft, er at bedriftene også tar steget utover landets grenser for å rekruttere ingeniørkompetanse. De må også være villige til å gjøre seg nytte av denne verdifulle kompetansen.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.