Kun èn klagerunde

Derfor foreslår nå regjeringen at det ikke lenger skal være mulig å klage på byggesaker når den samme innvendingen er behandlet tidligere. Hensikten er raskere og mer effektiv saksbehandling av reguleringsplaner og bebyggelsesplaner i kommunene.

Det er byggebransjen som er pådriver for lovendringen. Lovforslaget er utredet av et regjeringsoppnevnt utvalg som i mai i fjor fremmet flere forslag til endring av plan- og bygningsloven.

(vn)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå