NYHETER

Kulvert i Kolbotn til Askim Entreprenør

Askim Entreprenør skal legge om en del av fylkesveg 127 i Oppegård kommune i Akershus for 48,541 millioner kroner. Forutsetningen er at ingen av konkurrentene klager innen 6. november.

Slik vil kulverten se ut fra sør. Hvis ingen klager på innstillingen fra Oppegård kommune innen 6. desember, skal den støpes av Askim Entreprenør (Ill.: Reinertsen)
Slik vil kulverten se ut fra sør. Hvis ingen klager på innstillingen fra Oppegård kommune innen 6. desember, skal den støpes av Askim Entreprenør (Ill.: Reinertsen)
26. okt. 2012 - 08:54

Askim Entreprenør kan ikke føle seg for sikker på kontrakten. Det er mange som har klagerett. Ikke mindre enn 11 entreprenører har gitt anbud.

Strekningen som skal legges om er bare 300 meter lang. Den høye prisen kommer av at 200 meter skal gå i kulvert.

Selv om vegen får status som fylkesveg, er det Oppegård kommune som er byggherre. Forklaringen er at kommunen og fylket bytter veg. En del av den nye vegstrekningen skal følge traséen til en kommunal blindveg, mens en del av nåværende fylkesveg 127 blir degradert til kommunal veg.

 

Kolbotn delt i to

Bakgrunnen for byttet er en omfattende utbygging av tettstedet Kolbotn, som er kommunesenter i Oppegård. Utbyggingen har ført til at Kolbotn har blitt utvidet. Fylkesveg 127 som tidligere lå i utkanten av tettstedet, deler det nå i to. Ved å flytte fylkesvegen vestover og legge den i kulvert, opphever man delingen.

Oppegård kommune dekker det meste av kostnadene i forbindelse med vegomleggingen, men også utbyggingsselskapene bidrar til finansieringen.

Vegomleggingen skal være fullført i løpet av neste år. Strekningen som blir degradert til kommunal veg, blir stengt med en bom i søndre ende. Bommen kan åpnes for gjennomkjøring når det er behov for å stenge vegen gjennom kulverten i forbindelse med vedlikehold eller ulykker.

 

Rundkjøring i nord

Det meste av dagsonen ligger sør for kulverten. På nordsiden blir det bare 20 meter mellom kulverten og en rundkjøring hvor fylkesveg 127 møter Edvard Griegs vei. Etablering av rundkjøringen inngår i entreprisen.

Inne i kulverten blir det et overvannsystem som tar unna vann som renner inn på naturlig måte. Vann som blir bruk til å spyle kulverten innvending vil inneholde mye mer forurensninger. Dette vannet vil bli ledet inn i en tank som blir lagt under kjørebanen. Fra tanken blir det pumpet opp og kjørt til et renseanlegg.

 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.