Kulde og gode tider ga rekordhøyt energiforbruk

Kulde og gode tider ga rekordhøyt energiforbruk
Nordmenn fyrte godt gjennom den kalde vinteren. Bilde: colourbox.com

Energibruken i Norge steg med hele 7 prosent fra 2009 til 2010, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Sparte ikke

Bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge falt med 1,3 prosent i 2009, men steg igjen året etter med over 2 prosent.

Sammen med den strenge vinteren i fjor førte det til at mange nordmenn ikke sparte på strømmen.

Mer el

Totalt var energibruken innenlands på 244 terrawattimer. Her inngår blant annet råstoff, men energiproduserende næringer som olje- og gassutvinning er utelatt.

Av den totale energibruken sto elektrisitet for 46 prosent, en økning på 7 prosent. Forbruk av oljeprodukter sto for 39 prosent av energibruken, en økning på 6 prosent

Les mer om: