Kruse Smith leder på Laksevegen

Kruse Smith leder på Laksevegen
Billedtekst: Kruse Smith har en knapp ledelse i kampen om kontrakten på driving av tre tunneler på Laksevegen. Ill.: Statens vegvesen

Betonmast er nr. to med 370,1 mill. Tredje og siste anbyder er Skanska, som vil ha 379,9 mill. for jobben.

7 mulige hovedentreprenører ba om konkurransegrunnlaget, men fire av dem lot det bli med det.

Laksevegen er navnet på en vegpakke som omfatter flere delprosjekter på fylkesveg 714. Navnet skyldes at store mengder oppdrettslaks blir fraktet på den.

Oppdraget som Kruse Smith har gitt det laveste anbudet på, omfatter driving og sikring av tre tunneler mellom Mjønes og Vaslag i Snillfjord kommune. De tre er den 2 585 meter lange Vaslagtunnelen, den 1 070 meter lange Fenestunnelen og den 215 meter lange Brattstiåstunnelen.

Tunnelene må være klare til bruk innen 20. desember 2013.

Les mer om: