KRAFT

Kroatisk firma skal bygge kraftlinjen i Hardanger

FÅR HARDANGERKONTRAKT: Bygdås sier de har gode erfaringer med Dalekovod, som tidligere har bygget blant annet en 103 kilometer lang luftledning gjennom Setesdalen.
FÅR HARDANGERKONTRAKT: Bygdås sier de har gode erfaringer med Dalekovod, som tidligere har bygget blant annet en 103 kilometer lang luftledning gjennom Setesdalen. Bilde: Kjetil Malkenes Hovland

Den politiske usikkerheten rundt prosjektet gjør at det er lagt inn spesielle betingelser knyttet til muligheten for at deler av kontrakten blir sagt opp. Likevel ønsker Dalekovod å være med på prosjektet som har kostnader beregnet til rundt 180 millioner kroner.

Den første etappen i byggearbeidet blir ikke berørt av at sjøkabelalternativet skal utredes på nytt. Dette er en 10 kilometer lang trasé i Samnanger, og arbeidet på denne strekningen starter i oktober. Den samlede lengden planlagt luftlinje til Sia i Eidfjord kommune er på 92,3 kilometer.

– Det har vært stor interesse og sterk konkurranse blant de kvalifiserte europeiske selskapene. Dalekovod vant konkurransen med bakgrunn i en samlet vurdering av både økonomiske og ikke-økonomiske kriterier. Eksempler på dette er vurderingen av plan og program for arbeid med helse, miljø og sikkerhet, sier prosjektleder Steinar Bygdås i Statnett.

Bygdås sier de har gode erfaringer med Dalekovod, som tidligere har bygget blant annet en 103 kilometer lang luftledning gjennom Setesdalen. (©NTB)

Les mer om: