NETTARKIV

– Kritiske mangler i strømnettet

Mona Sprenger, Leif Hamnes
13. okt. 2008 - 11:43

Staten svikter sin oppgave med å sikre befolkningen et driftssikkert distribusjonsnett for strøm, konkluderer Riksrevisjonen med støtte i en Norconsult-rapport. Det er særlig tilsynet med de enkelte regionale nettselskapene som svikter, og resultatet er nedslående:

«Om lag halvparten av nettselskapene i tilstandsundersøkelsen har anlegg med feil og mangler som ut fra en teknisk vurdering bør rettes opp. Dette er feil og mangler i anleggsdeler som er vitale for driftssikkerheten», skriver Riksrevisjonen.

– Dårlig kontroll

NVE baserer i dag sin kontroll med nettselskapene på regelverksutvikling og i mindre grad på teknisk ettersyn – til tross for at dette ligger under direktoratets ansvarsområde i energilovforskriften, skriver Riksrevisjonen.

«Konsekvensen (...) kan være at enkelte anlegg på sikt vil få en tilstand som kan gå drastisk ut over driftssikkerheten», heter det i rapporten.DSB enige

– Riksrevisjonen er bekymret for det samme som oss. Det er greit å se, sier direktør Jon A. Lea i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Han er enig i at en del nettstasjoner og linjer trenger fornyelse.

– Dette har DSB påpekt tidligere i Nasjonal Sårbarhets- og Beredskapsrapport for 2005. Mange kritiske komponenter i nettet har en normal levetid på 30-50 år. Reinvesteringene for de siste ti år indikerer at det vil ta mer enn 100 år å fornye distribusjonsnettet, sier direktør Jon A. Lea.

– Tilstrekkelig oversikt

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) mener derimot at etaten har tilstrekkelig god oversikt over tilstanden i distribusjonsnettet og viser til at avbruddsstatistikken har vist en positiv trend de siste årene.

– Det er en indikasjon på at forsyningssikkerheten i distribusjonsnettet er tilfredsstillende, sier NVE-direktør Agnar Aas. NVE viser til at de faktiske reinvesteringene nettselskapene i snitt har ligget på om lag 600 millioner kroner i året de siste årene.

– Dette er over det vi har registrert som behov.– Ikke dårlig forfatning

Det er bred enighet både i Olje- og energidepartementet (OED) og i NVE om at investeringene i tiden framover må økes

– Vi er nå på vei inn i en fase hvor det må investeres mer, og da er det viktig, som undersøkelsen viser, å bruke statlige virkemidler for at nødvendige investeringer og vedlikehold blir gjennomført, skriver olje- og energiminister Terje Riis-Johansen i en pressemelding. Han mener derimot at det er lite som tilsier at distribusjonsnettet i dag er i dårlig forfatning.

– I fjor var det 0,13 promille av levert energi som ikke kom fram til kundene på grunn av avbrudd i forsyningen.

– Alvorlig

Energipolitisk talsmann for Ap, Tore Nordtun (Ap), er mer bekymret:

– Dette må vi ta alvorlig, og følge nøye opp. Vi har fått indikasjoner tidligere på at det ikke står bra til og at vi kan få flere feil og avbrudd. Det har ikke blitt fulgt opp. Det kan tyde på at ingen har følt seg ansvarlig, sier Nordtun, som vil ta saken til Stortinget.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.