BYGG

Kritisk til veitilsyn

Joachim Seehusen
5. okt. 2010 - 11:58

RIF er mener tredjepartsfunksjon ikke blir ivaretatt i forslaget til Statsbudsjett om å opprette et veitilsyn direkte under Vegdirektøren

Forskjellen mellom en dårlig og godt vedlikeholdt vei, kan utgjøre forskjellen mellom liv og død. Rasene i sommer og skandalen i Hanekleivtunnelen i 2007, har gjort at RIF stadig har påpekt behovet for et uavhengig tilsyn for norsk veiinfrastruktur.

Ingen uavhengighet

I statsbudsjettet legger det opp til å opprette et veitilsyn direkte under veidirektøren, men RIF er svært kritisk til at prinsippet om uavhengighet ikke er blir ivaretatt.

– Selv om Statens vegvesen har god kompetanse på området og samferdselsministeren legger vekt på en tydelig organisatorisk og styringsmessig skille mellom tilsynet og Statens vegvesen, er ikke dette godt nok, hevder adm. direktør i RIF Liv Kari Skudal Hansteen.

Uheldig rolleblanding

Et uavhengig tilsyn er et viktig grep for å unngå uheldige rolleblandinger. Krav og kontroll fra et uavhengig veitilsyn vil være en sikkerhet for at både Vegvesenet og anleggsnæringen styrker og videreutvikler sin kompetanse.

Det er behov for et helt frittstående veitilsyn. På den måten legger en til rette for åpne prosesser og bedre veikvalitet.

RIF mener at tilsynet må ha en tredjepartsfunksjon også i forhold til Statens Vegvesen. Mandatet må ivareta åpenhet, fagkompetanse og trafikksikkerhet og samtidig forhindre unødig byråkrati.

Tilsynet må ha en rolle underveis i hele prosessen, fra konseptutvikling til drift, med tilstrekkelig teknisk innsikt og autoritet overfor alle involverte parter.

Tilsyn må sikre at regelverket følges likt over hele landet og unngå varierende praksis grunnet prosjekts størrelse eller regional beliggenhet. Med et uavhengig veitilsyn, vil dette kunne bli ivaretatt.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.