ENERGI

Kritisk til ny avgift på gamle vindkraftverk

– En uforutsett kostnad som kan ødelegge økonomien, sier Energi Norge.

raggovidda vindkraftverk
raggovidda vindkraftverk

Regjeringen foreslår å innføre en ny avgift for alle vindkraftverk fra 2022. Avgiften foreslås for både nye og eksisterende kraftverk. Inntektene er tenkt å gå til staten, og deretter fordeles til vertskommunene.