Kritisk til elektrifisering av sokkelen

Kritisk til elektrifisering av sokkelen
SKEPTISK: Ketil Solvik-Olsen vil ha svar på hvordan regjeringen skal håndtere konsekvensene av elektrifisering på sokkelen.

Den norske regjeringen vil at flest mulig plattformer på norsk sokkel skal få strøm fra land. Men dette krever enorme investeringer i kraftnettet.

Vil utfordre

Regjeringen har foreløpig ikke bestemt seg for om det er norske forbrukere eller olje- og gassindustrien som skal ta ekstraregningen.

– Vi kommer til å utfordre regjeringen på dette. Det er urimelig at strømkundene skal bli sittende med regningen for elektrifisering av sokkelen. Oljenæringen må ta kostnadene når den utløser åpenbare investeringsbehov. Men når det er politiske vedtak som tvinger oljeindustrien til dette, må staten ta mer av kostnadene. Alternativt må oljenæringen få muligheten til å bygge lokal kraftproduksjon selv for å dekke eget behov, sier Solvik-Olsen.

Gasskraft nødvendig

Han mener oljeselskapene må stå fritt til å bygge ut gasskraft på land om de tvinges til elektrifisering.

Som Teknisk Ukeblad omtalte forrige uke jobber Statnett for at nye storforbrukere skal betale regningen dersom virksomheten utløser behov for nyinvesteringer i sentralnettet.

For mye strømnett

Statnett argumenterer med at dagens ordning blant annet fører til at elektrifiseringen av petroleumssektoren blir subsidiert.

Selskapet hevder at en ny ordning er nødvendig for å hindre at resten av uttakskundene skal måtte betale for elektrifiseringen av petroleumssektoren. I tillegg risikerer man at det blir bygget ut for mye strømnett, også i uberørt natur.

Norges Vassdrags- og energidirektorat har gitt sin tilslutning til Statnetts forslag. Det samme gjør kraftselskapene.

Uklare signaler

Men regjeringen sliter med å ta stilling til forslaget.

– Jeg ønsker ikke å kommentere dette nå, skriver Eirin Sund (AP) i energi- og miljøkomiteen i en epost til Teknisk Ukeblad.

Solvik-Olsen informerer om at saken kommer opp i Stortingets spørretime i dag.

– Stortinget bør revurdere målene om å elektrifisere mer av sokkelen. Som klimatiltak er det kostbart og kortsiktig. Kapitalinvesteringene er store i forhold til prosjektenes levetid.

Tomprat

Han sier at de andre partienes politikk om økt elektrifisering fremstår som lite gjennomtenkt.

–Det er svada fra Eirin Sund når hun sier ”Klimatiltak koster penger, og det er viktig at vi finner en balanse mellom det offentlige, industrien og oljenæringa om betaling. Vi må sikre at vi får gjennomført klimatiltak samtidig som vi sikrer gode vilkår for industri og næringsliv.” Dette er jo helt selvsagt, men også helt generelt og derfor lite oppklarende. Men hun må snart fylle tompratet med innhold, sier han.

Han understreker at FrP mener oljeindustrien må ta et stort ansvar for å sikre energi til sine installasjoner.

– Men oljenæringen må samtidig ha frihet til å velge de prosjektene som er best. Dette betyr at de må kunne bygge ut egen kraftproduksjon fremfor å måtte bygge ut linjer og handle kraft i markedet. Dagens regjering nekter i praksis en slik løsning, og da må staten ta ekstrakostnadene.

– Må ta ansvar

– Dette handler til syvende og sist om å ansvarliggjøre beslutningstakere, både i oljenæringen og politikken. Når man gjør valg om energiforsyning til oljeinstallasjoner må oljeselskapene forstå de totale kostnadene det medfører. Tilsvarende må politikere forstå hvilke ekstrakostnader krav og forbud medfører. Nå sitter begge i en situasjon hvor regningen kan overføres på andre, og da er jo selvsagt valget veldig enkelt. Det må vi få slutt på, sier Solvik-Olsen.

Les mer om: