Kritiserer Statens vegvesen for kostnadssprekk og forsinkelser

Kritiserer Statens vegvesen for kostnadssprekk og forsinkelser
Riksrevisor Jørgen Kosmo. Bilde: Sigurdsøn, Bjørn

Av et utvalg på 82 anleggskontrakter viser Riksrevisjonens kontroll at nær halvparten, 40 kontrakter, ble dyrere enn opprinnelig planlagt. Kostnadsøkningen varierer mellom 10 prosent til mer enn en fordobling i forhold til opprinnelig kontrakt.

Den årlige rapporten fra Riksrevisjonen peker også på at det har vært store kostnadsøkninger ved fornyelser av driftskontakter, og at konkurransen om disse kontraktene ikke er tilfredsstillende. 66 prosent av de undersøkte driftskontraktene var mangelfulle.

Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at Statens vegvesen fortsatt har svakheter med styringen av drifts- og vedlikeholdsområdet, og stiller spørsmål ved om ansvaret er delegert for langt ned i systemet. (©NTB)

Les mer om: