KRAFT

Kritiserer hemmelighold av prisdata

Kraftbransjen mistenkes for monopolmakt, og bør gjennomgås av forskere, mener fagdirektør Torstein Bye i Statistisk sentralbyrå.
Kraftbransjen mistenkes for monopolmakt, og bør gjennomgås av forskere, mener fagdirektør Torstein Bye i Statistisk sentralbyrå. Bilde: Colourbox
Øyvind LieØyvind Lie
13. des. 2010 - 16:08

Overvåking av kraftmarkedet

Konkurransetilsynet benytter en modell som kartlegger større prisavvik time for time i de enkelte prisområdene. Konkurransetilsynet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) møtes vanligvis annenhver måned for å se nærmere på eventuelle avvik.

NVE redegjør for kraftmarkedets virkemåte og faktorer som kan gi prisforskjeller. Hvis man finner ting man ikke kan forklare, kan Konkurransetilsynet sanksjonere.Kraftbørsen Nord Pool Spot gir ikke uavhengige forskere tilgang til data om hvordan de enkelte selskapene byr inn kraft i spotmarkedet. Disse dataene er det kun myndighetene som har tilgang til. Uavhengige forskere får kun utlevert aggregerte budkurver, der de enkelte selskapenes bud ikke går fram.

På et seminar i Oslo i forrige uke sa den svenske forskeren Sven-Olof Fridolfsson ved Institutet för Näringslivsforskning at Nord Pool Spot var et av verdens mest transparente marked for aktørene på markedet.

Men for utenforstående er situasjonen en annen, siden det kun gis ut aggregerte budkurver.

– Merkelig

Torstein Bye ledet utvalget om forrige vinterens ekstrempriser på kraft. Han synes bransjen står overfor et tillitsproblem.

– Den mistenkes for monopolmakt. For å tilbakevise dette, kan forskere analysere problemstillingen. Da trenger de tilgang til data, og det er merkelig at bransjen sier nei, sier Bye til Teknisk Ukeblad.

I mange andre kraftmarkeder har prisen på gass og kull svært mye å si for kraftprisen. I det norske systemet, som stort sett består av vannkraft, er forventningen til den fremtidige verdien av vannet i magasinene svært viktig for prissettingen.

Den fremtidige verdien av vannet kan vurderes ulikt av ulike aktører, noe som kan gjøre det vanskelig å bevise misbruk av markedsmakt.

Komplisert modell

Dermed kreves det en annen og mer komplisert modell for å finne ut om kraftprodusentene misbruker markedsmakt og presser prisene opp på en ulovlig måte.

– Forskeren må lage en riktig modell som gjenspeiler markedet man står overfor. Verre er det ikke. Det kan være komplekst, men da får man bygge en kompleks modell. Men man må ha tilgang på dataene. Hvis ikke, vil det fortsatt komme beskyldninger mot bransjen om misbruk av markedsmakt, sier Bye.

Uproblematisk for SSB TILLITSPROBLEM: Fagdirektør Torstein Bye i Statistisk sentralbyrå kan ikke skjønne hvorfor Nord Pool Spot ikke leverer ut detaljerte data til uavhengige forskere.
Uproblematisk for SSB TILLITSPROBLEM: Fagdirektør Torstein Bye i Statistisk sentralbyrå kan ikke skjønne hvorfor Nord Pool Spot ikke leverer ut detaljerte data til uavhengige forskere.

Uproblematisk for SSB

Han forteller at i SSB bygges det et sikkerhetsnett for å hindre at sensitive data kommer på avveie.

– Forskningsinstituttene må søke og bli godkjent av oss. Det stilles betingelser til hvordan dataene lagres og håndteres. Vi har holdt på med dette i mange år, og har aldri opplevd problemer, sier Bye.

– Er det grunn til å mistenke misbruk av markedsmakt i kraftmarkedet?

–Forskerne sier at det er veldig høy konsentrasjon som gir potensial for utnyttelse av markedsmakt. Vi vet ikke om det foregår misbruk, men vi har mange tilfeller med ekstremt høye priser, og da stilles spørsmålene. Da bør det gis tilgang til data, sier Bye.

– Ikke nok

– Men er det ikke nok at NVE og OED får tilgang på dataene?

– Nei, her bør det gis tilgang for forskere som kan analysere problemstillingen og komme opp med resultater som kan drøftes. NVE har en rolle som regulator, og vil se tingene på sin måte. Forskere kan stille seg litt utenfor og stille de riktige spørsmålene om utnyttelse av markedsmakt, sier Bye.

Uproblematisk for SSB TILLITSPROBLEM: Fagdirektør Torstein Bye i Statistisk sentralbyrå kan ikke skjønne hvorfor Nord Pool Spot ikke leverer ut detaljerte data til uavhengige forskere.
Uproblematisk for SSB TILLITSPROBLEM: Fagdirektør Torstein Bye i Statistisk sentralbyrå kan ikke skjønne hvorfor Nord Pool Spot ikke leverer ut detaljerte data til uavhengige forskere.

Ingen endring

Nord Pool Spots direktør for europeisk integrasjon, Hans Randen, har ingen planer om å endre praksis.

– Hvorfor gir dere ikke ut mer detaljerte prisdata til uavhengige forskere?

– Ifølge avtaleverket vårt kan vi ikke gjøre det. Vi har kun anledning til å gi ut aggregert informasjon, sier Randen.

– Men hvorfor endrer dere ikke regelverket?

– Det har vært en diskusjon. Innstillingen har vært at myndighetene har full tilgang på dataene, og kan bruke sine uavhengige forskere til å undersøke dem. Både konkurransemyndighetene og energimyndighetene har tilgang på dataene. Det er tilstrekkelig, sier Randen.

– Vi har hatt en bred diskusjon med aktørene i vårt rådgivende organ, og de har sluttet seg til at man ikke bør dele ut dataene bredt, sier han videre.

– Myndighetene får data

– Men aktørene er jo i stor grad eid av myndighetene. For å få et enda mer uavhengig blikk på saken, ville det vært bedre å få inn forskere utenfra?

–Men myndighetene har jo fullt innsyn. Hvis de får mistanke om noe, gjør de jo undersøkelser. Og vi leverer jo data til dem. Jeg ser ikke behov for at det gis data til flere, sier Randen.

–Tror du det foregår misbruk av markedsmakt på det norske og nordiske kraftmarkedet?

– Det er det opp til konkurransemyndighetene å finne ut. De har innsikt i det og det er de som i tilfelle må reagere på det, sier Randen.

– Kontinuerlig overvåking

Nord Pool Spots kommunikasjonsdirektør Siw Hauge legger til at de andre kraftbørsene i Europa følger samme praksis rundt offentliggjøring av buddata, også når det gjelder datatilgangen for eksterne forskere.

Hun påpeker at Nord Pool Spot har en markedsovervåkning som kontinuerlig følger handelen på markedene, og som rapporterer mistanker videre til myndighetene dersom de oppdager noe som kan være i strid med lovverket, for eksempel misbruk av markedsmakt.

Nord Pool Spot har myndighet til å sanksjonere brudd på sine regler med bøter inntil 2,5 millioner norske kroner.

Les også:

– Nettkapasiteten bør utnyttes bedre

– Går mot importrekord av strøm

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.