KRAFT

Kritiserer Hagas NVE-håndtering

ETTERLYSER MER ENN FESTTALER: Leder av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Gunnar Kvassheim (V), mener regjeringens fornybarsatsing settes i diskreditt.
ETTERLYSER MER ENN FESTTALER: Leder av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Gunnar Kvassheim (V), mener regjeringens fornybarsatsing settes i diskreditt.

Stortingspolitikere krever at olje- og energiminister Åslaug Haga rydder opp, etter at direktør for konsesjonsavdelingen i Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) trakk seg i protest mot for dårlig bemanning.

Startstreken

Tidligere avdelingsdirektør Bjørn Wold mener antall årsverk må dobles for at NVE skal klare å ta unna den voksende mengden med konsesjonssøknader til fornybar kraftutbygging.

– Når sjefen for konsesjonsavdelingen tar sin hatt og går, viser det at regjeringen fortsatt står på startstreken i fornybarpolitikken. Det går fryktelig smått framover, selv om regjeringen er i regjeringsår tre av fire, sier nestleder i Energi- og miljøkomiteen, Ivar Kristiansen (H).

Kristiansen påpeker at regjeringen i forbindelse med siste budsjettbehandling lovet Stortinget å rette opp situasjonen hvor NVE er blitt en flaskehals i forhold til å få realisert kraftprosjekter i Norge.– Legger hindringer

– Så langt legger regjeringen flere hindringer i veien enn å stimulere fornybarsektoren. Forvaltningen er blitt en propp i systemet, samtidig som småkraftutbygging skattlegges. Vi mener en del av problemet kan løses ved saksbehandling og konsesjonsbehandling av småkraft overlates til kommunene, sier Kristiansen.

Komitéleder Gunnar Kvassheim (V) mener det er uholdbart at regjeringen sier de vil øke energiproduksjonen i landet, samtidig som utbyggere av småkraft og vindkraft står årevis i kø for å få søknaden behandlet.Ikke bare festtaler

– Situasjonen setter hele fornybarsatsingen til regjeringen i miskreditt. Det nytter ikke bare å holde festtaler. Den utløsende faktoren for mer fornybar energi er NVEs saksbehandling, og det er her regjeringens satsing stopper opp, sier Kvassheim.

I regjeringspartiet SV er det også misnøye med Hagas håndtering av NVEs konsesjonsbehandling.

– Dette må Haga rydde opp i. Jeg har gjentatte ganger bedt om mer ressurser til saksbehandling i NVE, og nå regner jeg med at hun tar noen grep raskt, slik at vi kan komme i gang med satsingen på fornybar energi, sier stortingsrepresentant Hallgeir Langeland (SV).Hagas metoder

Etter at Teknisk Ukeblad skrev om avdelingsdirektør Bjørn Wolds oppsigelse, har Olje- og energiministeren vært i møte med NVE-ledelsen for å diskutere hvordan direktoratet skal få ned saksbehandlingstiden. Haga har så langt ikke konkludert.

– Vi har flere måter å gjøre det på. Det handler om penger til å ansette flere folk, om man kan omdisponere ressurser internt, og om departementet skal endre retningslinjene for å gjøre saksbehandlingen enklere, sier Åslaug Haga, som vil fortsette samtalene med NVE-ledelsen.

Haga vil ikke kommentere tidligere avdelingsdirektør Bjørn Wolds avgang.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.