Kristiansand innfører piggdekkavgift - bare 66 prosent kjører piggfritt i dag

Bystyret i Kristiansand vedtok på møtet onsdag 15. september å innføre piggdekkavgift i kommunen. I tillegg en panteordning for piggdekk med 300 kr. pr. dekk.

Piggdekkavgiften skal Kristiansund bruke på forbedret veivedlikehold
Piggdekkavgiften skal Kristiansund bruke på forbedret veivedlikehold
Av Thor Søndenaa
21. sep. 2021 - 15:36

Gebyrsonen blir liggende innenfor kommunegrensene for Kristiansand før sammenslåingen med Søgne og Songdalen i 2020.

Bakgrunnen for vedtaket er at kommunen i perioder om vinteren/våren har målt dårlig
luftkvalitet med høye verdier av svevestøv. Miljødepartementet har pålagt kommunen å
utarbeide en tiltaksutredning for bedring av den lokale luftkvaliteten. COWI AS fikk oppdraget med å utarbeide en tiltaksutredning.

Allerede har kommunen et høyt trykk på veivedlikehold med feiing og vasking samt
oppfordring til økt bruk av kollektivtransport. Nå kommer piggdekkavgiften som et
supplerende tiltak i henhold til utredningen.

Andelen piggfrie dekk i vintersesongen i byen ligger i dag på rundt 66%. Målet er å heve
denne til minst 85%. En antatt bieffekt vil være reduserte kostnader til vegvedlikehold og
vegmerking pga. mindre slitasje på vegnettet.

Sesongen for piggdekkgebyr er fra 1. november til første mandag etter andre påskedag.
Størrelsen på gebyret er tidligere fastsatt av sentrale myndigheter og er likt i alle byer som har innført piggdekkgebyr. Har man betalt et sted, gjelder betalingen også i de andre byene med piggdekkgebyr. Dvs. Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Bystyret vedtok i tillegg en panteordning. Bytter man ut et piggdekk med et piggfritt,
refunderes dette med 300 kroner i pant. Men det er usikkert når denne panteordningen
kommer på plass.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.