Kristiansand hedres

  • nyheter_bygg

Det er Miljøvernminister Børge Brende som tildeler byen Bymiljøprisen 2002. Brende håper prisen vil inspirere også andre byer i Norge til å satse sterkere på miljøet.

Kristiansand har satset på et langsiktig og systematisk arbeid for miljøvennlig byutvikling. Kommunen har lagt vekt på å få frem en overordnet bystruktur, de har forbedret kollektivtransporten og gitt god tilgjengelighet for alle blant annet gjennom et utstrakt sykkelveinett.

Byen har fått attraktive byrom, renere vannmiljø og gjennomtenkt grøntstruktur.