Kristiansand bystyre skrotet piggdekkgebyret – ble overkjørt av Vegvesenet

Å kvitte seg et vedtatt piggdekkgebyr er ikke enkelt. Selv et bystyrevedtak iKristiansand var ikke nok til å kverke det lille, standhaftige gebyret.

Blir pikkdekkavgiften i Kristiansand borte? Selv ordføreren i byen tør nå ikke spå utfallet av saken.
Blir pikkdekkavgiften i Kristiansand borte? Selv ordføreren i byen tør nå ikke spå utfallet av saken. Foto: Colourbox
Av Thor Søndenaa
10. feb. 2023 - 10:46

Piggdekkavgiften som ble innført i Kristiansand første gang vinteren 2021/22, ble ikke
spesielt populær hos flertallet i bystyret. 25. mai i fjor vedtok formannskapet med 9 mot 6
stemmer å skrote hele avgiften etter bare en sesong. Dette ble stadfestet med vedtak i
bystyret 8. juni og informasjonsskiltene i byen ble plukket ned. Kristiansanderne så nok for seg et kort liv og stille bortgang for hele avgiftssystemet.

Måtte ut på ny høring

Men fordi ordningen opprinnelig ble innført i en lokal forskrift, krever forvaltningsloven at
kommunen skal sørge for at saken er godt opplyst før et eventuelt vedtak om oppheving. I praksis betydde det at forskriften måtte ut på høring før nytt vedtak. Ny høringsrunde ble umiddelbart iverksatt med frist 16. september. Påfølgende søknad om avvikling av gebyret ble sendt til Vegdirektoratet 28. september.

Vegdirektoratet satte foten ned

I svarbrevet fra Direktoratet 20. oktober fikk kommunen både pes og blankt avslag på
søknaden. Ordningen med piggdekkgebyr skal værsågod fortsette. Kommunen mangler rett og slett grunnlag for å avvikle gebyret.

 • Bl.a. skriver Direktoratet:
 • I søknaden er det gjengitt syv høringssvar. Ingen støtter vedtaket. De fleste peker på
  nytten av å beholde ordningen.
 • Etaten vil få store kostnader dersom vi skal kompensere for at kommunen vil fjerne et
  virkemiddel som piggdekkgebyr, som har stor effekt. Piggdekkgebyrsonen belaster
  ikke trafikkavviklingen, den gir bedre miljø og god samfunnsøkonomi, og ordningen er
  ikke resurskrevende.
 • Piggdekkgebyr er et målrettet og svært viktig tiltak i arbeidet for å forbedre
  luftkvaliteten og overholde forurensningsforskriftens krav i Kristiansand.

Grunnet knapp tid for gjeninnføring fikk kommunen utsettelse fra 1. november til 1. desember i fjor med å gjeninnføre gebyret og plukke fram igjen de gamle opplysningsskiltene.

Handlingsplanen forplikter

Den kortfattede begrunnelsen for Vegdirektoratets vedtak er:

Vi mener dagens handlingsplan forplikter Kristiansand kommune til å opprettholde
piggdekksonen, slik det var avtalt med Statens vegvesen og Agder fylkeskommune.
Kommunen har vedtatt et mål om 85 prosent piggfriandel over to sammenhengende år. Da skal kommunen evaluere ordningen. Nå er piggfriandelen 75 prosent. Vi mener at en avvikling vil senke piggfriandelen, slik det skjedde i Trondheim da kommunen avviklet ordningen i 2010, skriver Vegdirektoratet.

Dersom piggdekkordningen avvikles har kommunen varslet at det skal lages en ny
handlingsplan. Det er uvisshet om partene vil kunne enes om en ny handlingsplan
som er forpliktende.

Brevet er undertegnet av fungerende avdelingsdirektør Gry Horne Johansen og sjefingeniør Pål Rosland.

Skal – skal ikke - beholde gebyret

Veitrafikken er den største kilden til klimagassutslipp (2020-tall) i Kristiansand. I kommuneplanen 2020 - 2030 legges det også til grunn at kommunen skal være en
foregangskommune innen klima og bærekraft og en proaktiv tilrettelegger for en klima-
omstillingsprosess i alle deler av lokalsamfunnet.

Ordfører i Kristiansand, Jan oddvar Skisland (Foto: Krostiansand kommune) <i>Foto:  Kjell Inge Søreide</i>
Ordfører i Kristiansand, Jan oddvar Skisland (Foto: Krostiansand kommune) Foto:  Kjell Inge Søreide

Etter to sesonger med piggdekkgebyr vil en evaluering av måleresultatene fra før og etter
innføring, gi politikerne en pekepinn om hvor godt gebyret virker.

Ifølge ordfører Jan Oddvar Skisland kommer det jevnt inn til kommunen noen reaksjoner på gebyrordningen uten at han kan tallfeste dette. På spørsmål fra Veier24 kan han ikke gi svar på hvor politikernes vei går videre i gebyrsaken.

– Bystyret er delt nesten på midten i synet på piggdekkgebyret. Det er vedtatt å avvikle ordningen, men på grunn av klimakonsekvensen sier altså Statens vegvesen at vi ikke kan gjøre dette. Jeg har vært positiv til avgiften som bidrar til renere luft i Kristiansand, men som ordfører forholder jeg meg selvfølgelig til bystyrets flertall.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.