ARKIVNYHETER

Krisetiltak i Mesta Entreprenør

Bilde: Mesta/Bo Mathisen

Næss kommer fra stillingen som regiondirektør nordvest i Mesta Drift. Han har siden januar også vært konstituert adm. direktør i Mesta Drift. Næss har lang erfaring fra anleggsvirksomhet og var ansatt i Mesta Anlegg de første årene etter at Mesta ble etablert i 2003. Lederskiftet vil skje med virkning fra mandag 14. november.Fra hotell til drift

Samtidig er Catharina Bjerke ansatt som ny som ny adm. direktør i Mesta Drift. Hun kommer til Mesta Drift fra ISS Facility Services, hvor hun har vært ansatt siden 2003. Der har hun vært direktør innen renholdssegmentet og nå sist, direktør facility management, hvor hun har bygget opp et nytt forretningsområde innen hotell.

Catharina Bjerke er 43 år, gift, har tre barn og er bosatt i Ski utenfor Oslo. Hun er utdannet cand. mag. med diplomøkonom fra Trondheim Økonomiske Høyskole og psykologi fra NTNU i Trondheim, og har i tillegg studert økonomi i Lübeck i Tyskland.Store tap i Entreprenør

Mesta-konsernet fikk i 3. kvartal et resultat før skatt på 7 millioner kroner. Dette er en nedgang fra 45 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Per 3. kvartal er resultatet før skatt 263 millioner kroner.

Årsaken til det svekkede kvartalsresultatet er tapstall i Mesta Entreprenør. De fire øvrige datterselskapene går godt og kan vise til god eller forbedret lønnsomhet. Disse fire selskapene står for 70 prosent av omsetningen i Mesta.

- Mesta er med unntak av Mesta Entreprenør inne i en positiv utvikling, både i 3. kvartal og i 2011 som helhet. Vekst i omsetning og bedret lønnsomhet preger det meste av virksomheten, sier konsernsjef Harald Rafdal i Mesta.

- Utfordringene til Mesta Entreprenør er knyttet til lønnsomhet og ordresituasjonen. Årsaken til resultatsvikten er at både nylig avsluttende og pågående prosjekter, ikke har oppnådd planlagt lønnsomhet. Arbeidet med å redusere kostnadene i selskapet forsetter med fullt trykk. Mesta Entreprenør har også behov for å øke ordreserven og det er derfor positivt at mange anbud skal utlyses de nærmeste månedene, sier Rafdal.Prøvd å selge

Våre Veger er kjent med at Mesta har prøvd å selge Mesta Entreprenør dette året. Flere store norske og utenlandske entreprenører har vært i samtaler med Mesta-ledelsen om dette, men ingen har så langt funnet selskapet nok interessant til at det er noe å betale for.

Kilder vi har vært i kontakt med påpeker at en svak ordrereserve trekker ned verdien av selskapet. I kvartalsraporten oppgis denne til 719 millioner kroner, noe som er betydelig lavere enn for ett år siden

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.