Kun en av fem bedrifter venter nå økende produksjon framover, mens nesten hver tredje bedrift tror produksjonsnivået vil falle, viser Norsk PMI for september. (Bilde: colourbox)

Krisetall for industrien

Det er den dystre konklusjonen i Norsk PMI som ble presentert i dag.

Venter kraftig fall

Dette er en innkjøpssjefsindeks som måler hvor mange av disse lederne som melder om at produksjonstakten øker. Det er færre enn noen gang, viser det seg. PMI-tallene er de dårligste siden målingen startet for fire år siden.

Undersøkelsen viser kraftige fall i både ordreinngang og forventninger til sysselsetting og produksjon.

– Dermed er det ikke lenger noen tvil om at norsk industri er i ferd med å sette bremsene på for alvor. Industriaktiviteten ser nå ut til å falle kraftig utover året, skriver sjeføkonom Frank Jullum.

– Brutalt

I indeksen indikerer tall over 50 tilvekst, mens indekstall under 50 betyr en nedgang.

Ordreindeksen falt til 40,1 i september fra 45,5 i august. I september var det særlig ordrene fra hjemmemarkedet som falt, og det ventes nå svakere ordreutvikling fra hjemmemarkedet enn fra eksportmarkedet.

– Dette kan tyde på at den globale avmatningen har truffet Norge relativt brutalt i løpet av sommeren, skriver Jullum.

Kun en av fem bedrifter venter nå økende produksjon framover, mens nesten hver tredje bedrift tror produksjonsnivået vil falle.

Norsk PMI utarbeides og offentliggjøres i et samarbeid mellom NIMA (Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk) og Fokus Bank.